BoekStart-BoekenPret

BoekenPret is in 1991 ontwikkeld en sinds 1998 landelijk geïmplementeerd. BoekenPret richt zich op gezinnen met kinderen tussen 0 en 6 jaar (ouders en kinderen) en de professionals om hen heen. De aanpak en materialen zijn specifiek ontwikkeld voor gezinnen zonder voorleestraditie.

Wanneer je het lezen wilt bevorderen in gezinnen waar weinig tot geen leescultuur bestaat, moet er vooral aan de gewoontes in het gezin gewerkt worden. Hoe ontstaat affiniteit met boeken en boekjes? Door met een zekere regelmaat leuke en plezierige ervaringen met lezen op te doen! Dus werd een systeem bedacht en uitgeprobeerd waarin al vanaf het moment dat baby‘s drie maanden oud zijn aandacht aan lezen wordt besteed. Door in het bad met badboekjes te spelen, door een knisperboekje te ontwikkelen, door een spiegelboekje in het pakket op te nemen, door liedjes en versjes te selecteren, door bezoeken aan de bibliotheek organiseren. En vooral door dit voor de jonge ouders zo te structureren dat er bijna als vanzelf plezierige ervaringen met de jonge kinderen opgedaan worden. Eerst in de allerjongste leeftijd, met hulp van het consultatiebureau, later, als de kinderen naar bijvoorbeeld de peuterspeelzaal gaan, door de pedagogisch medewerkers. Want dat nodigt uit tot meer en motiveert de ouders het meest: een plezierige ervaring met (voor)lezen.

Voor de gestructureerde aanpak is een goede organisatie nodig. Een belangrijk onderdeel van BoekenPret is dan ook de plaatselijke samenwerking tussen de instellingen die de uitvoering van BoekenPret moeten verzorgen. De bibliotheek, het consultatiebureau, de kinderopvang, soms al de basisscholen, het welzijnswerk en de gemeente.
 

Achtergrondinformatie

Bestellen Speelontdekboeken

Jaarlijks vindt een nieuw aanbod van Centrale Prentenboeken met bijbehorend Speelontdekboek plaats. Met ingang van 2015 zijn de Speelontdekboeken voor thuis nog beter toegerust voor gezinnen zonder (voor)leestraditie.

Bestellen van de Speelontdekboeken kan via dit bestelformulier.