BoekStart-BoekenPret

BoekenPret richt zich op gezinnen met kinderen tussen 0 en 6 jaar (ouders en kinderen) en de professionals om hen heen. De aanpak en materialen zijn specifiek ontwikkeld voor gezinnen zonder voorleestraditie.

Achtergrondinformatie

Bestellen BoekStart-BoekenPret Speelontdekboeken

Jaarlijks verschijnt er nieuw aanbod van BoekStart-BoekenPret Speelontdekboeken, samengesteld rondom een Centraal Prentenboek.

Bestellen van de Speelontdekboeken kan via de bestelmodule. De levertijd is ca. 10 werkdagen. De BoekStart-BoekenPret Speelontdekboeken worden zonder winstoogmerk geproduceerd. NB. Via de bestelmodule worden de verwerkingsmaterialen Speelontdekboek Groep en Thuis aangeboden, dus exclusief de Centrale Prentenboeken.

Contact

Voor vragen over de BoekStart-BoekenPret Speelontdekboeken: speelontdekboeken@rijnbrink.nl

 

Klik hier voor de bestelmodule

Wat is een Speelontdekboek?

De Speelontdekboeken zijn samengesteld rondom een Centraal Prentenboek en stimuleren het voorlezen in de kindercentra en het voorlezen thuis. De Speelontdekboeken bestaan uit twee componenten: een variant voor professionals en een variant voor ouders.

Speelontdekboek Groep: Het Speelontdekboek Groep richt zich op de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en leerkrachten van groep 1 en 2. Het bevat tips en verwerkingssuggesties om het centrale prentenboek te introduceren op de groep en interactief voor te lezen.

Speelontdekboek Thuis: Voor de ouders en kinderen is er het Speelontdekboek Thuis met (voorlees)tips en werkbladen om thuis aan de slag te gaan met het Centrale Prentenboek. Met de stappen ‘Voorlezen, Praten, Doen’ wordt zowel de passieve als actieve taalontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. De werkbladen in het Speelontdekboek Thuis helpen om de thematiek goed te verwerken en bieden ouders een leidraad. Het kind leest samen met de ouder het bijbehorende prentenboek, kleurt, knutselt, zingt liedjes en maakt opdrachten. Hiermee wordt thuis het verhaalbegrip en leesplezier gestimuleerd.