Voorlezen gaat zó (compleet herziene editie)

Gepubliceerd op: 9 januari 2024 16:11

Tips en ervaringen uit de praktijk van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastoudergezinnen en buitenschoolse opvang. Compleet herziene editie van de sinds 2002 vele malen herdrukte uitgave (SWP). De toenmalige aanbevelingen van de auteurs, Irma van Welzen en Margriet Chorus, zijn inmiddels terug te vinden het landelijk beleid van het leesbevorderingsprogramma BoekStart in de kinderopvang.

Welke boeken zijn geschikt voor jonge kinderen? Hoe houd je hun aandacht vast? Hoe geef je het lezen een vaste plaats in de drukke dagindeling van het kindcentrum? Wat doe je met peuters die nog geen Nederlands spreken? In Voorlezen gaat zó vind je het antwoord op deze en nog veel meer vragen. De tips en de voorbeelden zijn ontleend aan de dagelijkse praktijk.

De resultaten van onderzoek naar voorlezen in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastoudergezinnen en de buitenschoolse opvang zijn op een toegankelijke manier verwerkt in dit boek. De hoofdstukken van deze compleet herziene uitgave voeren je van de redenen waarom je zou moeten voorlezen naar de praktijk: hoe doe je dat dan? Op die route vind je meertaligheid en de rol van de ouders bij het voorlezen. Maar ook hoe je voorlezen een plek geeft in het beleid van het kindcentrum, hoe je daar budget voor vrijmaakt, en hoe je je deskundigheid op peil houdt. Vervolgens krijgt het voorlezen zelf uitgebreid aandacht en lees je hoe je ouders kunt inspireren. Een apart hoofdstuk is gewijd aan voorlezen in de bso. En ten slotte vind je in het laatste hoofdstuk alle termen en begrippen bij elkaar, met een korte uitleg en verwijzingen naar websites.

Lees meer.