Vrolijk

Van benieuwd en zenuwachtig, via dapper, verlegen, verwonderd, bedroefd tot kwaad en trots: op diepzwarte pagina's tonen vissen twintig verschillende emoties.

De prachtige kleuren en de steeds totaal andere vissen zorgen voor verrassingen. De emoties zijn in grote, kleurige letters op de pagina's ernaast benoemd. Zo is er bij 'jaloers', waar een magere vis zich afwendt, veel gebruikgemaakt van paars. Bij 'verliefd' zwemt een gelukzalige vis in roodtinten, die bijna de hele pagina vult. Fijne uitgave om met wat oudere peuters die - vaak dicht bij elkaar liggende - emoties te bespreken.
Gevoelens onder woorden brengen is moeilijk, zeker voor jonge kinderen. Ze kunnen hun vreugde, verdriet of woede nog niet benoemen, maar ze moeten er wel mee leren omgaan. Met hun eigen gevoelens, maar ook met die van anderen. Dit prentenboek is een prima én leuk hulpmiddel om gevoelens te leren herkennen.


Praten
Bekijk met een groepje van maximaal vier kinderen de platen stuk voor stuk. Neem daar echt de tijd voor. Stel bij elke plaat sturende vragen om hen te helpen de emotie te benoemen. Bijvoorbeeld bij de benauwd kijkende, bibberende vis: 'Kijk eens, deze vis bibbert helemaal. Zou hij het koud hebben? Waarom denk je dat (niet)? Hij kijkt ook een beetje bang. Misschien moet hij iets moeilijks doen? Hij is... zenuwachtig.'

Benoemen
Begin weer voor in het boek. Zorg dat je van te voren de platen hebt gekopieerd, dat kan ook in zwart/wit. Hang twee grote vellen papier op. Teken op het ene vel een lachende smiley, op het andere een boos kijkende smiley. Nu mogen de kinderen - in overleg - de vissen op het juiste vel plakken. Help ze daar weer bij met sturende vragen. Zo leren ze positieve en negatieve gevoelens benoemen.

Herkennen
Laat elk kind een plaat uitzoeken die hij of zij het mooist vindt. Praat over de emotie van de vis op de uitgekozen plaat. Betrek dat op het kind zelf. Bedenk een herkenbare situatie waarbij de emotie past. Vraag of het kind zich dan ook zo voelt en hoe dat komt. Het leert hierdoor een gevoel herkennen. Het is belangrijk om in een klein groepje te werken, anders moeten de kinderen te lang op elkaar wachten.

Expressie
Geef elk kind een vel papier en verf, krijt of kleurpotloden. Geef dan elk kind een ander 'gevoel': 'Maak jij eens een blije tekening' of een verdrietige, een boze enzovoort.

Boekgegevens
Mies van Hout (tekst en illustraties) - Vrolijk (Lemniscaat)

Tekst: Julienne van den Heuvel