Beeldverhaal speelt in op belang van spelen en praten

Gepubliceerd op: 10 november 2020 12:02

Het beeldverhaal ‘Emir heeft plezier’ geeft ouders van jonge kinderen informatie over het belang van spelen en praten met je kind. Het beeldverhaal bestaat uit tien aansprekende illustraties, gecombineerd met eenvoudige tekst. Het is speciaal gemaakt voor ouders voor wie (Nederlands) lezen niet eenvoudig is.

Het beeldverhaal is ontwikkeld door Spel aan Huis Nederland in samenwerking met Pharos. Het beeldverhaal is interessant voor beroepskrachten en vrijwilligers in voor- en vroegschoolse educatie, jeugdgezondheidszorg, kinderopvangvoorzieningen, vluchtelingenwerk, taalcursussen en welzijnswerk. Pharos, landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen, heeft de ontwikkeling van het beeldverhaal mogelijk gemaakt en begeleid.

Het beeldverhaal kan digitaal met ouders gelezen worden. Het is gratis te downloaden via de website van Spel aan Huis.

Download Emir heeft plezier.

Als aantrekkelijk vormgegeven brochure is het te bestellen bij Buro Extern: bestelling@extern.nl o.v.v. Beeldverhaal Emir heeft plezier.

De kosten zijn, inclusief verzending:
1 exemplaar: € 11,95
2 stuks:   € 18,95
5 stuks:   € 30,-

Spel aan Huis   
Spel aan Huis, een stimuleringsprogramma van Stichting Preventief op Maat, biedt kinderen en ouders zo nodig een helpende hand bij het leren spelen. Getrainde stagiairs komen hiervoor wekelijks bij gezinnen thuis.

Vijftien gemeenten in Nederland hebben Spel aan Huis in hun ondersteuningsaanbod; in 2019 zijn ruim 750 gezinnen een half jaar lang in het (samen) spelen begeleid. Spel aan Huis is laagdrempelig en bereikt een diversiteit aan gezinnen. Een betaalde coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie, begeleiding en kwaliteit. Spel aan Huis is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies en in de menukaart Kansrijke Start.

Bron: Persbericht Stichting Preventief op Maat ondersteunt