Bevindingen pilot Kopgroep BoekStart in de kinderopvang

Gepubliceerd op: 3 september 2020 10:51

Zes bibliotheken door heel Nederland hebben met tien kinderopvanglocaties in de periode van maart 2019 tot maart 2020 intensief samengewerkt aan het stimuleringstraject BoekStart in de kinderopvang. De bevindingen zijn door Oberon samengevat in de brochure 'Eén grote bundeling van taalactiviteiten'.

Kunst van Lezen zette extra middelen in om een serieuze slag te maken in effectief werken met de resultaten van de Monitor. Een daarvan was het bevorderen van de inzet van digitale prentenboeken op de groep. Op de drukbezochte Slotconferentie begin dit jaar werd duidelijk dat dit doel is bereikt, evenals de andere op basis van de Monitor gestelde doelen.

Onderzoeksbureau Oberon heeft het traject geëvalueerd door middel van diepte-interviews met de voorleesconsulenten (degenen die vanuit de Bibliotheek betrokken waren bij de pilot) en de voorleescoördinatoren (degenen die vanuit de kinderopvangorganisatie betrokken waren bij de pilot).

In de brochure Eén grote bundeling van taalactiviteiten. Effectief werken met digitale prentenboeken en de Monitor bij BoekStart in de kinderopvang lees je over de bevindingen van de pilot. Deze eerste praktijkervaringen vormen een bron van informatie en inspiratie voor andere bibliotheken en kinderopvangorganisaties in Nederland.