BOP is gestart!

Gepubliceerd op: 17 juli 2019 18:12

De onderzoeken ‘Voor- en vroegschoolse educatie' (VVE), ‘Samenwerking primair onderwijs’ en ‘Samenwerking voortgezet onderwijs’ zijn gestart via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Doe mee!

Iedere Bibliotheek die aan het onderzoek deelneemt ontvangt een individueel rapport waarin de eigen antwoorden worden afgezet tegen een provinciaal en landelijk gemiddelde. Ook wordt er een landelijk rapport opgeleverd, waarin duiding wordt gegeven aan de resultaten voor het totaal aan bibliotheken. Daarnaast worden ook landelijke, provinciale en individuele infographics opgeleverd en worden de cijfers gepresenteerd in een dashboard op de website bibliotheekinzicht.nl.

De onderzoeken lopen tot en met vrijdag 20 september.
Lees meer.