Deelname monitormeting 2022-2023 weer toegenomen

Gepubliceerd op: 14 maart 2023 09:34

De Monitoren BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school po en vo groeien door: de deelname is in 2022 wederom toegenomen zo blijkt uit de deelnamecijfers. Dat is goed nieuws, want met de uitkomsten kunnen bibliotheken en hun kinderopvanglocaties en scholen doelgericht doorwerken waardoor de kwaliteit van de aanpak rondom lezen en leesmotivatie in de kinderopvang en het po en vo verbetert.

Respons meting Monitor BoekStart
Bibliotheken: 63 (2020-2021: 65)
Kinderopvanglocaties: 1.018 (2020-2021: 947)

BoekStartco├Ârdinatoren: 69 (2020-2021: 79)
Voorleesco├Ârdinatoren: 792 (2020-2021: 814)
Pedagogisch medewerkers: 3.194 (2020-2021: 2.566)

Rapportages beschikbaar
Vanaf 19 april a.s. staan de monitorresultaten van de monitormeting 2022-2023 online en kunnen bibliotheken aan de slag met de analyse ter voorbereiding van de terugkoppeling aan kinderopvangorganisaties de scholen. Kijk in de Toolkit voor de actuele instructie rapportage Monitor BoekStart en volg de online masterclass analyse monitorgegevens.

Vragen over de monitorrapportage, mail naar info@boekstartpro.nl of naar monitor@debibliotheekopschool.nl.