Een knuffel op afstand - Praten met peuters en kleuters over corona

Gepubliceerd op: 24 juni 2020 13:56

Speciaal voor kinderen in de leeftijd t/m 6 jaar is het boekje ‘Gijs Gekko – een knuffel op afstand’ ontwikkeld. Het boekje maakt een ingewikkeld onderwerp als corona en alle onrust die dat met zich mee brengt makkelijker bespreekbaar.

Gijs Gekko gaat niet zozeer inhoudelijk over het virus, maar legt de nadruk op de geborgenheid en het wegnemen van eventuele angst of schuldgevoelens bij kinderen. Bij het maken van het boekje heeft kinderpsycholoog Tischa Neve de auteurs van advies voorzien. Het boekje helpt om openheid en vertrouwen te creëren in deze ingewikkelde tijd.

Lees meer op vakbladvroeg.nl.

Het boek is verkrijgbaar via kleinedenkers.nl.

Ook is er voor jonge kinderen: Het verhaal van Noor en het coronavirus. Dit boek vertelt wat een virus is en wat we ertegen doen in Nederland. Lees meer.