Gastouderaanpak BoekStart

Gepubliceerd op: 2 mei 2022 10:57

BoekStart in de kinderopvang richt zich op reguliere kinderopvang: kinderdagverblijven, voorscholen en peuteropvang. Daarnaast is er nog een vorm van kinderopvang: de gastouderopvang. Met de handreiking ‘Gastouderaanpak BoekStart’ bieden we bibliotheken handvatten om gastouders te ondersteunen bij het creëren van een goed voorleesklimaat. Zo kan een gastouder ook deelnemen aan BoekStart én erover vertellen aan de ouders van hun opvangkinderen.

Gastouderopvang is kleinschalige professionele kinderopvang verzorgd door een gastouder in huiselijke sfeer. Volgens de laatst bekende cijfers (NJi) gingen er in 2020 ruim 136.000 kinderen tot aan de middelbare schoolleeftijd naar gastouderopvang. Dit vormt een grote doelgroep buiten de reguliere kinderopvang die gebaat is bij advies en ondersteuning van de Bibliotheek als het gaat om leesbevordering.

Voor de Bibliotheek
Met de Gastouderaanpak biedt BoekStart handvatten aan bibliotheken om bij de gastouderlocatie een goed voorleesklimaat te realiseren. Eén aanpak v.w.b. de doelgroep gastouders die past binnen de uniformiteit als een van de sterke kenmerken van BoekStart om toevallige, incidentele contacten en acties structureel te maken.

Voor de gastouder
Voor de gastouders is de folder Voorlezen in de gastouderopvang ontwikkeld, te verkrijgen via de BoekStartbestellijst.