Handreiking Ouder-babygroep

Gepubliceerd op: 12 februari 2019 15:57

Bibliotheek Utrecht ontwikkelde een handreiking om (laagtaalvaardige) ouders hun baby te laten voorlezen. De handreiking is gericht op de bibliotheekmedewerker om vakkrachten Jeugdgezondheidszorg die met ouders van baby’s werken te ondersteunen.

Met de handreiking kunnen zij tijdens ontmoetingsmomenten het belang van voorlezen en een rijk taalaanbod in de thuissituatie verwoorden, onderbouwen en ondersteunen door met collecties babyboeken op de groep aan de slag te gaan. De vakkrachten hebben een pedagogische achtergrond en veel werkervaring met zowel groepen als individuele ouders. Hun achtergrond is HBO.

Aan de orde komen: taalontwikkeling van het jonge kind, BoekStart, liedjes en versjes, voorlezen aan baby’s hoe doe je dat, effecten van voorlezen/vertellen/versjes/liedjes op de taalontwikkeling en effecten op de schoolprestaties.

De handreiking werd met subsidie van Kunst van lezen ontwikkeld binnen de G4-pilot ‘Ieder kind een goede start met BoekStart’ (2018).

Naar de Handreiking Ouder-babygroep.