Iene Miene Media 2021

Gepubliceerd op: 31 maart 2021 09:37

Netwerk Mediawijsheid en Hogeschool Windesheim onderzochten het mediagebruik in gezinnen met jonge kinderen. Tijdens de start van de Media Ukkie Dagen zijn de resultaten gepubliceerd. Iene Miene Media is het jaarlijks onderzoek naar het mediagebruik in gezinnen met jonge kinderen.

Uit het Iene Miene Media-onderzoek blijkt dat ouders van kinderen van 0 t/m 6 jaar milder zijn gaan denken over het effect van media op hun kind vergeleken met voorgaande jaren. Zo vindt een ruime meerderheid dat media hun kind helpen met onder meer taalontwikkeling en rekenvaardigheid. Ook zien ouders media als hulpmiddel om het kind bezig te houden wanneer zij zelf geen tijd hebben, of als zoethoudertje wanneer het kind zich verveelt. Daarentegen zijn ouders minder positief over het effect van media in relatie tot online onderwijs. Ruim een kwart van de ouders van 5-6-jarigen geeft aan dat hun kind hierdoor minder goed kan leren.

Vanwege de lockdown waren scholen en kinderdagverblijven dicht en werkten veel ouders thuis. Zeven op de tien ouders geeft aan dat de coronapandemie impact heeft op het mediagebruik van hun kind. Volgens ouders komt deze impact met name doordat hun kinderen meer achter een beeldscherm zitten dan vroeger en minder mogelijkheid hebben om met andere kinderen te spelen. Wel blijkt dat kinderen in 2021 slechts enkele minuten meer besteden aan media dan dat ze voor corona deden. Uit het Iene Miene Media flits-onderzoek dat vorig jaar direct na het ingaan van de thuisblijfmaatregelen is gehouden, bleek dat de totale beeldschermtijd tijdens de eerste lockdown met bijna een uur was toegenomen. Lees meer.

Download het Iene Miene Media-onderzoek 2021.