Instructie De Nationale Voorleesdagen

Gepubliceerd op: 10 december 2020 18:24

De Nationale Voorleesdagen is een leesbevorderingscampagne van Stichting Lezen en wordt georganiseerd door de Stichting CPNB. De doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen (0-6 jaar) die zelf nog niet kunnen lezen of geleerd hebben om zelf te lezen. Kinderen zijn nooit te jong om te worden voorgelezen. Voorlezen is enorm belangrijk. Het prikkelt de fantasie en vergroot de kennis van taal. Voorlezen is gezellig en versterkt de band tussen (groot)ouders en kind. Meedoen aan De Nationale Voorleesdagen biedt Bibliotheek en kinderopvang of basisschool dé mogelijkheid om te laten zien hoe belangrijk zij voorlezen vinden.

Uit onderzoek is gebleken dat De Nationale Voorleesdagen zeer bekend zijn en dat er heel veel instellingen actief aan deelnemen (kinderopvang, scholen én Bibliotheken), maar het blijkt ook dat de beschikbare materialen nog beter benut kunnen worden. Om deze materialen beter in te zetten en zo nog meer kinderen en ouders het (voor)leesplezier te laten ervaren is een instructie gemaakt voor bibliotheken.

Kijk op www.nationalevoorleesdagen.nl voor meer informatie over de campagne.

Klik hier voor de instructie