Leesbevordering kinderopvang: belang onderkend, onvoldoende verankerd in beleid

Gepubliceerd op: 18 mei 2020 12:25

Uit recent onderzoek van Stichting Lezen blijkt dat het belang van leesbevordering in de kinderopvang onderkend wordt. Toch wordt dit nog lang niet altijd verankerd in beleid.

Leesbevordering in de kinderopvang
Zowel managers als pedagogisch medewerkers vinden regelmatig voorlezen leuk en belangrijk, en op de groep gebeurt dit dan ook (zeer) regelmatig. Dit komt naar voren uit Voorlezen in de kinderopvang. Onderzoeksrapport 2020. Desalniettemin is er niet altijd aandacht voor voorlezen in beleidsplannen van kinderopvangcentra. Driekwart van de instellingen heeft geen apart voorleesplan, en de helft heeft voorlezen niet opgenomen in het beleids- of werkplan. Een derde van de instellingen heeft voorlezen in geen enkel plan opgenomen. In dit onderzoek is speciale aandacht uitgegaan naar de deskundigheid van pedagogisch medewerkers als het gaat om voorlezen. Zij blijken vooral behoefte te hebben aan ondersteuning bij het stimuleren van ouders om thuis te lezen, het signaleren van laagtaalvaardige gezinnen en het rekening houden met taalverschillen tussen kinderen.

BoekStart in de kinderopvang
Het leesbevorderingsprogramma BoekStart in de kinderopvang (Kunst van Lezen) versterkt in samenwerking met de bibliotheeksector de voorleescultuur in kinderopvangcentra. Dat werpt zijn vruchten af. Op instellingen met BoekStart is voorlezen vaker opgenomen in beleids-, werk- opleidings- en voorleesplannen. Ook is op deze instellingen vaker een voorleesco√∂rdinator aanwezig.

Over het onderzoek
Voor het onderzoek Voorlezen in de kinderopvang 2020 zette Kantar een vragenlijst uit onder 93 managers en 330 pedagogisch medewerkers van kinderopvanginstellingen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Stichting Lezen.

Ga naar Voorlezen in de kinderopvang. Onderzoeksrapport 2020