Media Ukkie Dagen netwerksessie

Gepubliceerd op: 2 maart 2023 14:27

Vanaf 24 maart wordt een week lang in het hele land aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar. Dit jaar draait het om het thema ‘Balans: bewegen met media’.

Netwerksessie op 22 maart
Zoek je verdiepende kennis en handvatten om ouders, opvoeders en ukkies te kunnen helpen met digitale balans en bewegen met media? Kom dan naar  de gratis online Netwerksessie 'Bewegen met media? Op zoek naar balans' op 22 maart, van 10.00-12.00 uur.

We gaan in gesprek met experts zoals Anouk Tuijnman (Trimbos-instituut) over de resultaten van het verdiepende Iene Miene Media-onderzoek over bewegen met media. En Rebecca Beck (Kenniscentrum Sport en Bewegen) over de beweegadviezen voor jonge kinderen en tips om bewegen te stimuleren, met en zonder media.

Meld je aan voor de netwerksessie.

10 tips voor ouders en opvoeders
Samen met een tal van netwerkpartners is er hard gewerkt aan een mooie campagne. Zo kun je deze tien tips om bewegen te stimuleren mét media gebruiken en delen. Deze worden vormgegeven en in verschillende talen beschikbaar gesteld. Meer handige tools en manieren om deel te nemen aan de campagne, zijn ook te vinden op MediaUkkieDagen.nl. Net als de activiteiten die door het hele land georganiseerd worden (zie kaart).