Meld je aan voor de Monitor BoekStartcoach 2023-2024

Gepubliceerd op: 30 augustus 2023 15:34

In het najaar gaat de Monitor BoekStartcoach van start. Bibliotheken kunnen zich vanaf nu aanmelden. Voor Bibliotheken die een stimuleringsbijdrage hebben ontvangen hoort het deelnemen aan de monitor bij de voorwaarden voor de eindverantwoording.

Wat houdt een deelname in?
De Monitor bestaat uit drie vragenlijsten: één voor de BoekStartcoaches, één voor de BoekStartcoördinator en één voor de arts/verpleegkundige van het consultatiebureau. De vragenlijsten zijn vanaf half september ter voorbereiding al in te zien in de toolkit onder het kopje monitor. Bibliotheken die deelnemen aan de monitor zetten deze vragenlijsten onder de juiste personen uit en sturen hiervoor, indien nodig, een aantal keer een herinnering.

Na afloop van de monitorperiode, krijgt elke deelnemende Bibliotheek een terugkoppeling van de resultaten. De grootte van deze terugkoppeling hangt af van het aantal consultatiebureaus waar een bibliotheek mee samenwerkt en van de respons op de vragenlijst. Bibliotheken kunnen deze terugkoppeling gebruiken om het programma waar nodig bij te sturen en te optimaliseren.

Er zal ook een landelijk rapport over de resultaten worden gemaakt. Gegevens worden hierin anoniem verwerkt. Niets uit de landelijke rapportage zal te herleiden zijn naar een specifieke Bibliotheek en/of consultatiebureau.

Planning van de Monitor BoekStartcoach
Bibliotheken die zich aanmelden voor de monitor vullen het aanmeldformulier in. Vervolgens krijgen zij medio oktober 2023 een instructiemail van onderzoeksbureau Sardes. In deze mail staat uitgelegd wat precies de bedoeling is. Aan deze mail zijn voorbeeldteksten toegevoegd die de Bibliotheek kan gebruiken bij het uitzetten van de vragenlijsten. De vragenlijsten staan open in de maanden november 2023 en december 2023. In deze periode worden alle gegevens verzameld. Gedurende deze periode stuurt Sardes de bibliotheken op drie momenten een update van de responsaantallen. In februari 2023 gaat Sardes aan de slag met de analyse van de resultaten. Eind januari/begin februari 2024 ontvangen de deelnemende bibliotheken de terugkoppeling.

Aanmelden
Bibliotheken kunnen zich aanmelden voor de Monitor BoekStartcoach via deze link.

Vragen
Heb je technische vragen over de Monitor? Of vragen over de planning? Stuur dan een mailtje aan Sien Beckers (s.beckers@sardes.nl) of Iris Wierdsma (i.wierdsma@sardes.nl).

Heb je meer inhoudelijke vragen over de Monitor? Dan kan je bij Marijke Bos (mbos@lezen.nl) terecht.