Monitor BoekStart in de kinderopvang: promofilm en webinar

Gepubliceerd op: 15 april 2020 12:00

Om bibliotheken te ondersteunen bij het inzetten van de Monitor BoekStart in de kinderopvang hebben we de afgelopen tijd twee nieuwe tools ontwikkeld. Kees Broekhof en Nicolien de Pater hebben het webinar 'Masterclass analyse monitorgegevens BoekStart in de kinderopvang' gegeven en er is een promotiefilm over het belang van de Monitor.

Webinar BoekStart in de kinderopvang

Het webinar Masterclass analyse monitorgegevens BoekStart in de kinderopvang is bedoeld voor BoekStartco├Ârdinatoren en (voor)leesconsulenten. Hoe kom je van veel verhaal (monitorgegevens) en weinig resultaat naar een kort verhaal met veel resultaat? Kees Broekhof leert je hoe je een stevige analyse maakt en maximaal drie prioriteiten vaststelt om in het jaar daarop uit te voeren.

Bij zijn analyse van monitorresultaten van een specifieke kinderopvanginstelling richt Kees zich vooral op de drie voorwaarden voor
lezen: de boekencollectie en de leesplek, de voorleesfrequentie, en interactief voorlezen al dan niet met digitale prentenboeken. Daarna zoekt hij voor elk onderdeel antwoorden op de vragen: Wat zie ik? Wat valt op? Wat is mijn conclusie? Die conclusies leidden vervolgens tot maximaal drie prioriteiten.

In de Toolkit Monitor staan de pdf van de presentatie en de lijst met antwoorden op de vragen die tijdens het webinar gesteld zijn.

Promotiefilm belang Monitor
Wil je het belang van de Monitor (opnieuw) bespreken met de directeur of het bestuur van een kinderopvanginstelling? Laat dan de video Het belang van de Monitor BoekStart in de kinderopvang zien. Daarin vertellen de locatiemanager en een pedagogisch medewerker van de kinderopvang en de onderwijsspecialist van de Bibliotheek hoe zij de BoekStartmonitor inzetten en wat zij met de resultaten van dit meetinstrument doen. De Monitor BoekStart in de kinderopvang heeft als doel de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch medewerker rondom leesbevordering te optimaliseren.

Toolkit Monitor
Wil je nog meer informatie over de Monitor BoekStart in de kinderopvang? In de Toolkit Monitor staan alle documenten die helpen bij het introduceren en uitvoeren van de Monitor.