Monitor open t/m 4 maart

Gepubliceerd op: 25 januari 2022 15:54

We zijn inmiddels ruim een maand op weg met de afname van de Monitor 2021-2022. Na een spannende en voor sommige bibliotheken lastige start zien we nu dat de afname redelijk op gang is. Er is nog wel verschil tussen de verschillende doelgroepen, met name PO is goed op stoom, bij BoekStart en VO loopt het nog iets stroever. Om zoveel mogelijk bibliotheken de kans te geven, hebben we besloten om de Monitor 2021-2022 langer open te houden: tot en met 4 maart.

We raden de bibliotheken aan om deze extra week (de voorjaarsvakantie valt er immers in) te zien als uitloop, en om ernaar te streven binnen de ‘oude’ planning klaar te zijn met de afname. Vraag je dus af of je deze nieuwe sluitingsdatum wilt communiceren met de scholen of kinderopvang. Gebruik deze week om de laatste ontbrekende vragenlijsten van voorleescoördinatoren en die van zoveel mogelijk pedagogische medewerkers binnen te krijgen.

Rapportageportaal
Door het langer openstellen van Monitor 2021-2022 zal ook het rapportageportaal twee weken later openen, op 15 april. Er is immers evenveel tijd nodig voor het verwerken van de data. Houd hier rekening mee in de planning: het betekent dus dat er evenredig minder tijd is voor het maken van de rapportage, de besprekingen met de kinderopvang, en het updaten van het voorleesplan.

Aantallen
Vergeleken met twee jaar geleden (dus pre-corona) blijft met name de aantallen vragenlijsten uitgezet onder leerlingen (po en vo) achter en in mindere mate de vragenlijsten voor de docenten, leerkrachten en pedagogisch medewerkers (605 tegen 828 vorig jaar om deze tijd). Het is mogelijk om vanuit de beheeromgeving een voortgangsmail te sturen naar de volger(s).