Monitor vragenlijsten open op 1 december

Gepubliceerd op: 30 november 2021 15:03

Op woensdag 1 december zullen volgens planning de vragenlijsten van de Monitor beschikbaar zijn voor de bibliotheken, kinderopvang en scholen. Dan kunnen voorleescoördinatoren, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, docenten en leerlingen worden uitgenodigd om de Monitor in te vullen. Er is hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, en we denken dat we met deze update op een paar vlakken winst geboekt hebben.

Bijvoorbeeld in het gebruiksgemak: we denken dat door de mogelijkheid om de vragen op de telefoon of tablet in te vullen, de bereidheid bij jullie samenwerkingspartners zal groeien om de Monitor in te vullen. Ook de introductie van QR codes om leerlingen en pedagogisch medewerkers makkelijker naar de vragenlijst te leiden zal vermoedelijk tot een meer gestroomlijnde afname kunnen leiden. Verder hebben we een aantal vragen verwijderd, aangepast of toegevoegd, op basis van jullie input en die van Kees Broekhof. Daarmee beogen we dat de informatie die jullie uit de Monitor halen nog relevanter wordt, zonder dat de belasting voor de respondenten veel groter zal zijn.

Aandachtspunten
Tegelijk blijven er ook na deze update nog een aantal aandachtspunten over, die we graag vooraf met jullie delen. Helaas is het Desan bij deze meting nog niet gelukt om de kopieerfunctie voor combinatiegroepen in het PO toe te voegen. Leerkrachten zullen dit jaar dus meerdere vragenlijsten moeten invullen. Verder is het goed om van te voren bij de voorleescoördinator, leerkrachten en docenten aan te geven dat het terug klikken door de vragenlijst op de telefoon rommelig kan zijn. Dit heeft te maken met de vertaling van zogenoemde 'grids' (waarin meerdere vragen gecombineerd worden) naar losse vragen (vanwege het kleinere scherm van de telefoon). En tenslotte: als een school bij een IKC hoort, dan komen de vragen over het IKC (voor de leesconsulent en de leerkrachten) aan het einde van de vragenlijst, dus na de eventuele vragen over informatievaardigheden.

Suggesties
De vragenlijsten besluiten met de optie om suggesties te doen voor verbetering. Maak daar gerust gebruik van, of mail naar info@boekstartpro.nl of monitor@debibliotheekopschool.nl. We gaan nu samen met Desan werken aan het rapportage-onderdeel van de Monitor. Daarover later meer.

Ga naar de Toolkit Monitor voor de Instructie vernieuwde Monitor BoekStart 2021-2022.
Daar zijn ook de vragenlijsten 2021-2022 te vinden.