Nieuwe JGZ-richtlijn Taalontwikkeling

Gepubliceerd op: 5 november 2018 12:14

Veel jonge kinderen kampen met een achterblijvende taalontwikkeling. Het is van belang om in een vroeg stadium signalen van een achterstand of stoornis op dit vlak te signaleren en te behandelen. Professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunnen hierbij vanaf nu gebruik maken van de nieuwe JGZ-richtlijn Taalontwikkeling.

Taal is een belangrijk onderdeel van de totale ontwikkeling van een jeugdige. Het ondersteunt ontwikkelingen op sociaal en emotioneel gebied. De nieuwe richtlijn biedt informatie over de normale taalontwikkeling, inzicht in de mogelijke problemen hierbij en een overzicht van risico- en beschermende factoren. Daarnaast geeft het professionals handvatten om jeugdigen met een achterstand of stoornis te begeleiden.

BoekStart ontwikkelde een e-learning module Taalstimulering door voorlezen. Deze e-learning helpt JGZ-professionals bij het bespreken van het belang van voorlezen met ouders. De module is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V, de ABFE en de AbSg), het Verpleegkundig Specialisten Register en KaBiZ.

Ook kan er op het consultatiebureau wekelijks een BoekStartcoach worden ingezet om de jeugdarts en verpleegkundige te ondersteunen door met ouders in gesprek te gaan over voorllezen. Het blijkt dat dit vooral voor laaggeletterde ouders laagdrempelig werkt. Vraag naar de mogelijkheden bij de Bibliotheek in uw werkgebied.

Lees meer over de nieuwe taalrichtlijn op de website van Kennisplatvorm Vroeg.