Nieuwe training voor MBO

Gepubliceerd op: 16 december 2020 10:35

Wie werkt aan leesbevordering zorgt ervoor dat kinderen van jongs af aan met lezen en taal in aanraking komen en kan daarmee laaggeletterdheid voorkomen. Voor mbo-studenten Pedagogisch Werk en Onderwijs is er daarom een nieuwe keuzemodule ontwikkeld: Specialist leesbevordering 0-12 jaar.

Goed leesonderwijs vraagt om bekwame pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten. Zij spelen een belangrijke rol in het stimuleren van leesplezier bij jonge kinderen en leggen daarmee een goede bodem voor hun (latere) leesvaardigheid. In opdracht van Stichting Lezen en ROC Midden Nederland is de keuzemodule keuzemodule Specialist leesbevordering 0-12 jaar ontwikkeld waarin mbo-studenten PWO leren hoe zij leesbevordering in de kinderopvang en op school kunnen vormgeven. Stichting Lezen stelt het materiaal voor deze keuzemodule gratis ter beschikking aan roc's.

Liselotte Dessauvagie vertelt in een korte video over de mbo-keuzemodule Specialist leesbevordering 0-12 jaar.