Omgaan met meertaligheid op de groep

Gepubliceerd op: 28 oktober 2020 10:59

In de kinderopvang neemt het aantal meertalige kinderen toe. Kinderen van expats, seizoenarbeiders of vluchtelingen spreken vaak geen Nederlands. Hoe kun je deze kinderen helpen zich te leren uitdrukken?

Conny Boendermaker,
docent-onderzoeker bij het lectoraat Leiderschap in onderwijs en opvoeding van
de Hogeschool Windesheim in Almere: ‘Het is belangrijk dat het kind op de
opvang merkt dat de moedertaal er mag zijn, ook als het een taal is die de
pm’er zelf niet kent. Als het kind op de opvang niet in zijn eigen taal mag
praten, pakken we het eigenlijk een deel van zijn identiteit af. Want je taal
maakt deel uit van identiteit, het bepaalt deels wie jij bent. Het is trouwens
voor de hele ontwikkeling van een kind niet goed als zijn moedertaal er niet
mag zijn.’ Conny adviseert om een meertalig kind op de groep voorwerpen te
laten benoemen in zijn eigen taal. ‘Je zult zien hoe trots een kind dan is. En
het is ook nog leerzaam voor de andere kinderen. Ook is het leuk als de ouder
van het kind een keer in de moedertaal een boekje komt voorlezen op de groep.
Of een liedje komt zingen. Dit draagt meteen bij aan het gevoel van veiligheid
en waardering.’ Het soms gegeven advies aan anderstalige ouders om Nederlands
met hun kind te praten is dan ook beslist geen goed advies, benadrukt Conny.
‘Laat de ouder juist veel in de moedertaal met het kind praten en als het
mogelijk is ook voorlezen. Een kind dat zijn moerstaal goed begrijpt en een
grote woordenschat heeft, zal ook een tweede taal (in dit geval Nederlands)
beter ontwikkelen.’

Lees het artikel van Weija Steffens in KinderopvanTotaal oktober 2020.