Opstarten BoekStart in Bibliotheek, kinderopvang en consultatiebureau

Gepubliceerd op: 23 april 2020 15:32

Ervan uitgaande dat bibliotheken vanaf 20 mei weer opengaan, zijn zij ruim twee maanden dicht geweest en konden ouders van baby’s in die tijd geen BoekStartkoffertje ophalen. Omgerekend zijn dit zo’n 10.000 baby’s die we missen. De vraag is of ouders in deze periode een brief of waardebon hebben gehad en of ouders het ophalen van het BoekStartkoffertje nog op het netvlies hebben staan.

Met deze acties kunnen we ervoor zorgen dat BoekStart weer onder de aandacht gebracht wordt en baby’s lid worden van de Bibliotheek.

Acties in de Bibiotheek: Nieuwe start met BoekStart
- Zorg ervoor dat medewerkers coulant omgaan met het uitreiken van de koffertjes, dus geef ze ook aan kinderen van 1,5 of bijna 2 jaar.
- Breng het BoekStartkoffertje onder de aandacht in de lokale media en op de website, bijvoorbeeld met dit filmpje.
- Organiseer een campagne gericht op ouders van jonge kinderen in de vorm van bijvoorbeeld de Week of Maand van het jonge kind. Dit hoeft niet meteen in mei, maar kan bijvoorbeeld ook na de zomer om dan een inhaalslag te maken.
- Neem contact op met de gemeente, kinderopvang en consultatiebureaus over het BoekStartkoffertje en informeer of er nog genoeg
koffertjes en waardebonnen voorradig zijn.

Kijk in de BoekStart Toolkit voor beschikbare promotiemiddelen en een communicatieplan.
BoekStartkoffertjes en waardebonnen kunnen gewoon besteld en geleverd worden.

BoekStart in de kinderopvang
Omdat het voorlopig niet mogelijk is om langs te gaan bij de kinderopvang, zetten we hier een paar zaken op een rij die je als voorleesconsulent wel kan doen in de tussentijd.
Het kan zijn dat de kinderopvang zich eerst wil richten op het op gang brengen van de dagelijkse gang van zaken. In het gesprek met de kinderopvang kan je aangeven dat lezen ook rust kan brengen voor kinderen.
- Houd contact met de voorleescoördinator (per mail of met videobellen) en stem af wat kan en waar behoefte aan is.
- Je kunt de monitorrapportage (online) bespreken met tips uit de webinar van Kees Broekhof.
- Voer gesprekken over het lees- en mediabeleid met de locatiemanager of op MT niveau.
- Zoek contact met nieuwe locaties over deelname met subsidie van de stimuleringsregelingen.
- Besteed aandacht aan het saneren en aanvullen van de collecties of bied wisselcollecties aan. Zorg bij het uitlenen van papieren boeken dat de hygiëne regels van de GGD worden gevolgd en houd het advies van het RIVM aan om uitgeleende boeken 72 uur in quarantaine te houden voor ze weer gebruikt worden.
- De VOB heeft advies gevraagd aan het RIVM over de periode dat papieren boeken niet geleend/gebruikt mogen worden (houd voorlopig drie dagen aan).
- Breng het gebruik van digitale prentenboeken onder de aandacht, met name voor kinderen met een taalachterstand.
- Attendeer op de Boekideeën voor werken met boeken op de groep. Wijs op digitale alternatieven waarmee ouders betrokken kunnen worden bij de leesopvoeding van hun kind, zoals het e-magazine BoekStart voor jou!, Bereslim, De Voorleeshoek, Digitale Voorleestas, en de BoekStartapp. Zie ook: online-leesbevordering-voor-thuis.

BoekStartcoach
Ook de consultatiebureaus hebben maatregelen genomen. Sommige bureaus zijn tijdelijk gesloten. Veel blijven open, maar met aanpassingen. De BoekStartcoach zal voorlopig niet kunnen plaatsnemen in de wachtruimte. We zetten hier een paar zaken op een rij die je als BoekStartcoach wel kan doen in de tussentijd:
- Blijf contact houden met het consultatiebureau. Zo blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen en weet je wanneer je in gesprek kunt gaan over het hervatten van je taken.
- Bespreek met het consultatiebureau de mogelijkheden om ouders in de tussentijd te bereiken. Denk aan een kaartje met een boodschap voor ouders die in de GroeiGids meegegeven kan worden.
- Maak een filmpje van de BoekStartcoach waarin je voorleestips geeft of ouders de mogelijkheid biedt een individuele (telefonische) afspraak te maken. Het filmpje kan op het consultatiebureau worden ingezet of via social media worden verspreid.
- Breng de e-learning Taalstimulering door voorlezen onder de aandacht bij de medewerkers van het consultatiebureau.

Tot slot: kijk regelmatig op Biebtobieb waar collega’s mee bezig zijn, volg het nieuws in de diverse groepen (BoekStart, BoekStartcoach, Crisisbieb) en lees de BoekStart nieuwsbrief voor professionals.