Startbijeenkomst Kopgroep BoekStart in de kinderopvang

Gepubliceerd op: 5 maart 2019 14:32

Op 4 maart was de landelijke startbijeenkomst Kopgroep-traject BoekStart in de kinderopvang. Om het gebruik van digitale prentenboeken binnen BoekStart in de kinderopvang een impuls te geven én effectiever te werken met de Monitor BoekStart, heeft Kunst van Lezen een intensieve stimuleringsregeling ter beschikking gesteld.

 

Meer dan de helft van de medewerkers in de kinderopvang (58%) werkt nooit met digitale prentenboeken (Monitor BoekStart 2018). Dit is een gemiste kans, want het bekijken van digitale prentenboeken heeft een sterk positief effect op de woordenschatontwikkeling van kinderen. 

Tijdens het Kopgroep-traject leren Pedagogisch medewerkers onder leiding van Sardes waarom het van belang is om digitale prentenboeken een plek te geven in hun educatieve programma en krijgen zij praktische handvatten om ermee te werken. Er wordt gebruik gemaakt van de digitale prentenboeken van Bereslim, actieve aanbieder van digitale prentenboeken via de Bibliotheek. De locaties krijgen eveneens begeleiding door Sardes in het effectief werken met de Monitor BoekStart.

Zes bibliotheken uit evenzovele provincies vormen de Kopgroep. Zij doen mee met tien kinderopvanglocaties. Op de startbijeenkomst in Utrecht konden alle deelnemende locaties en partners (Bibliotheek en kinderopvang) elkaar ontmoeten en deelgenoot maken van elkaars proces, verantwoordelijkheden en taken. Ook de meeste van de betreffende POI's waren vertegenwoordigd om met elkaar in gesprek te gaan: Biblionet Groningen en Drenthe, Rijnbrink Gelderland en ProBiblio. Tijdens het negen maanden durende traject verzorgt Sardes drie keer een masterclass en twee begeleidingsgesprekken op locatie.

De resultaten worden gepresenteerd op een eindconferentie, die gehouden wordt op dinsdag 4 februari van 12.00 - 17.00 uur in Utrecht.
  
Oberon zal het traject volgen en evalueren.