Stevige impuls leesbevordering

Gepubliceerd op: 29 september 2022 18:17

Bij de presentatie van de Miljoenennota afgelopen week werd duidelijk dat er via het Masterplan basisvaardigheden dit jaar 12,9 miljoen euro extra beschikbaar komt voor leesbevordering. Dit is een belangrijke ontwikkeling; het betekent dat leesbevordering door het ministerie gezien wordt als onderdeel van het leesonderwijs.

Het geld is bestemd voor de uitbreiding van locaties met BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school in het basisonderwijs en het vmbo (inclusief Caribisch Nederland).

Het is nu nog niet duidelijk om hoeveel locaties voor BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school het gaat, of hoe het geld aangevraagd kan worden. Nadere uitwerking van de plannen volgt; Stichting Lezen wordt nauw betrokken bij de verdere uitwerking. Houd b2b in de gaten voor meer nieuws op dit front.

Lees meer.