Taalarme gezinnen hebben baat bij digitale prentenboeken

Gepubliceerd op: 25 november 2020 15:11

Veel voorlezen, luidt het advies aan ouders van taalzwakke kinderen. Maar dat is soms niet makkelijk. Digitale prentenboeken zijn een goed alternatief, blijkt uit onderzoek van Adriana Bus. Haar bevindingen zijn te lezen in het onlangs verschenen onderzoeksrapport Thuis voorlezen met digitale prentenboeken. Een veelbelovende interventie voor twee- en driejarigen met een taalachterstand? (Vrije Universiteit, 2020).

Geregeld voorlezen kan een extra impuls geven aan de taalontwikkeling van kinderen met vve-indicatie. Doel van het experiment was te testen of digitaal voorlezen barrières weg kan nemen die vaak een belemmering zijn voor voorlezen van papier. Alle 28 deelnemende gezinnen kregen een maand lang papieren boeken en een maand digitale boeken, ongeveer de helft in deze volgorde en de andere helft in omgekeerde volgorde. De ouders werden gevraagd geregeld voor te lezen, liefst dagelijks. Drie keer maakten de kinderen een aantal opdrachten uit Taal voor Peuters.

Digitale boeken veranderen de voorleesroutine
Kinderen herlezen boeken vaker dan bij gewoon voorlezen gebeurt waardoor de taalinput enorm toeneemt. Dit beïnvloedt de taalontwikkeling. De resultaten laten een klassiek cross-over effect zien: in beide groepen (papier eerst of digitaal eerst) is alleen met digitale boeken sprake van groei. Digitale boeken zijn veelbelovend met name voor ouders die voorlezen een lastige opgave vinden.

Bea Ros interviewde Adriana Bus over het onderzoek voor vakblad Didactief (oktober 2020):
Q&A Adriana Bus Voice-over leest voor

Het onderzoek naar thuis voorlezen met digitale prentenboeken maakt deel uit van het onderzoek naar ‘Innovatiecentra vve’. Innovatiecentra vve zijn te beschouwen als proeftuinen waar de kinderopvang in samenwerking met de gemeente gedurende drie jaar experimenteert met een innovatieve maatregel om het vve-aanbod te verbeteren. Vijf innovatiecentra nemen deel aan dit programma, waaronder een in Dordrecht met het project ‘Let’s Nudge’. Hierop heeft het deelonderzoek betrekking, waarover in dit rapport verslag wordt gedaan. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het ministerievan OCW.