TastTasje goed ontvangen door jonge ouders

Gepubliceerd op: 11 januari 2021 11:34

In juni 2019 werd in het Kinderboekenmuseum in Den Haag het eerste TastTasje voor jonge blinde en slechtziende kinderen uitgereikt. Bibliotheekservice Passend Lezen (BPL), Visio en Bartiméus blijven het TastTasje onder de aandacht brengen als ouders met een kindje bij de revalidatie komen.

Per maand worden twee à drie TastTasjes aangevraagd. Ca. 30% van de aanvragers heeft vervolgens meerdere voelboekjes bij BPL geleend.

Ouders van jonge kinderen zijn blij met het initiatief: ‘Bedankt dat jullie dit mogelijk maken voor een doelgroep voor wie lezen niet vanzelfsprekend is!’
En: ‘1000 maal dank. Voor het eerst heeft onze dochter stiekem in bed gelezen. Jawel...ge-le-zen!!’

Voeljeboekje
Als vervolg van het TastTasje is er een speciale uitleencollectie met tastbare (voor)leesboekjes ontwikkeld: Voeljeboekje. De collectie is uitsluitend bestemd voor blinde en zeer slechtziende kinderen van 2 tot 8 jaar. Al lezend en voelend kunnen zij met deze boekjes de wereld om hen heen op speelse wijze ontdekken. Ook kunnen de jonge kinderen zo op een laagdrempelige manier kennismaken met het brailleschrift en hun tastzin ontwikkelen.

Lang niet alle ouders van jonge kinderen met een visuele beperking zijn bekend met Voeljeboekje of zij weten niet goed wat en hoe ze moesten bestellen. Daarom gaat BPL dit vervolg van het TastTasje meer onder de aandacht brengen, onder andere door ouders na te bellen en te vragen of ze bijvoorbeeld het aanbod wel goed kunnen vinden of dat er andere belemmeringen zijn (zoals de retourprocedure die binnenkort aangepast wordt). Ook worden er presentaties gegeven om ouders te informeren, bijvoorbeeld op de Bartimeus school in Zeist.

Meer informatie over Voeljeboekje

TastTasje

Het TastTasje is bedoeld om ouders van kinderen met een visuele beperking te informeren en te stimuleren om hun kind van jongs af aan kennis te laten maken met voelboekjes en andere aangepaste leesvormen, zoals audio en braille. Het wordt gratis beschikbaar gesteld door de KB in samenwerking met Bibliotheekservice Passend Lezen en BoekStart.

Het TastTasje is in samenwerking met Koninklijke Visio ontwikkeld. Het sluit aan op het leesbevorderingsprogramma BoekStart, waarmee het belang van lezen van jongs af aan aangemoedigd wordt. Ouders met een blind of ernstig slechtziend kind (0-6 jaar), die begeleiding krijgen via de expertisecentra Koninklijke Visio en Bartiméus, kunnen het TastTasje gratis aanvragen bij Passend Lezen.

Meer informatie over het TastTasje.