Themadossier Voorlezen voor JGZ verpleegkundigen

Gepubliceerd op: 2 februari 2022 16:56

Om meer laagtaalvaardige ouders te bereiken met BoekStart is de samenwerking met de JGZ heel belangrijk. Met de BoekStartcoach is de Bibliotheek aanwezig op het consultatiebureau. Stichting Lezen is in het kader van BoekStart een samenwerking gestart met de NCJ ondersteuningsprogramma’s VoorZorg en Stevig Ouderschap. Er is een Themadossier Voorlezen ontwikkeld voor de verpleegkundigen die deze programma's uitvoeren.

Verpleegkundigen die uitvoering geven aan de programma's VoorZorg en Stevig Ouderschap hebben veelvuldig contact met ouders die hulp en ondersteuning op verschillende vlakken nodig hebben, zo ook taalstimulering. Met het Themadossier Voorlezen van BoekStart en Stichting Lezen hebben zij informatie en werkvormen in handen om kwetsbare ouders voor te lichten en te ondersteunen bij het voorlezen én ze te informeren over BoekStart. Ook kunnen zij het BoekStartkoffertje introduceren in het gezin. De ouder wordt gedurende het traject gestimuleerd (gezamenlijk) de Bibliotheek te bezoeken.

Het Themadossier Voorlezen bestaat uit drie onderwerpen met werkvormen:

  • informatie over voorlezen
  • voorlezen met plezier
  • bevorderen van de geletterdheid van de cliënt

Het Themadossier Voorlezen is voor verpleegkundigen beschikbaar via het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid: www.ncj.nl.
Voor bibliotheken is het Themadossier Voorlezen in te zien via de BoekStartPro Toolkit Voorlezen.

Totstandkoming
Het Themadossier Voorlezen is met een werkgroep tot stand gekomen en getest door vier verpleegkundigen. Eind 2021 werd het definitieve Themadossier gepresenteerd tijdens een hoorcollege voor verpleegkundigen. Zo’n 200 jeugdverpleegkundigen hebben toen kennisgemaakt met de inhoud van het Themadossier. De BoekStartkoffertjes kunnen verpleegkundigen bestellen via Stichting Lezen. Daarna wordt de koppeling gemaakt met de betreffende Bibliotheek zodat in het vervolg contact wordt onderhouden op lokaal niveau.

Meer over VoorZorg en Stevig Ouderschap
Kwetsbare ouders worden in de programma’s VoorZorg en Stevig Ouderschap intensief begeleid. In het geval van VoorZorg betreft het jonge vrouwen in een sociaal kwetsbare positie met verschillende problemen, denk bijvoorbeeld aan huisvestingsproblematiek, financiële problematiek, complexe relaties, huiselijk geweld. VoorZorg biedt een intensief traject van veertig tot zestig huisbezoeken door een vaste verpleegkundige. De bezoeken beginnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap en gaan door tot het kind twee jaar is. Stevig Ouderschap is een lichtere variant en geeft ondersteuning aan gezinnen waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld. Het traject is korter en de groep ouders die deelneemt is veel gemêleerder. De programma’s worden landelijk gecoördineerd door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).