VVE doelgroep ondervindt onevenredig veel nadeel van de lockdowns

Gepubliceerd op: 12 april 2021 17:43

Het wegvallen van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) tijdens de coronacrisis betekent een achteruitgang van de cognitieve ontwikkeling, vooral bij kinderen uit kansarme milieus. Dat blijkt uit Brits onderzoek.

Uit Brits onderzoek blijkt opnieuw de waarde van VVE voor de ontwikkeling van basisvaardigheden en voor het verminderen van de kansenongelijkheid van kinderen met verschillende sociaal-economische achtergronden.

Het onderzoek maakt duidelijk dat kinderen uit minder welvarende gezinnen onevenredig veel nadeel ondervinden van de lockdowns. Thuis hebben zij te kampen met de gevolgen van een beperkte taalvaardigheid van hun omgeving, iets wat al vanaf 18 maanden tot meetbare achterstanden kan leiden.

Het onderzoek sluit aan bij eerdere onderzoeken die uitwijzen dat VVE de effecten van het opgroeien in een kansarme omgeving deels teniet kan doen. Het gaat hierbij onder meer om compensatie voor minder cognitief stimulerende thuissituaties en een grotere omgevingsstress.

Bron: KinderopvangTotaal.nl (inlog vereist).