Webinar Scholen motiveren voor de Monitor ook inzetbaar voor kinderopvang

Gepubliceerd op: 27 juli 2020 10:05

Het webinar Scholen motiveren om mee te doen met de Monitor de Bibliotheek op school po van Kees Broekhof is gericht op het basisonderwijs, maar kan ook goed inspireren bij implementatie van de Monitor BoekStart in de kinderopvang. De video van het webinar staat nu online.

De meerwaarde van de Monitor wordt pas zichtbaar als het meetinstrument goed wordt gebruikt. Hoe maak je het team op school (weer) bewust van de meerwaarde van de Monitor? Dit is evenzeer van toepassing bij gesprekken met het management van de kinderopvang.

Om bibliotheken te helpen om scholen te (blijven) motiveren om de Monitor te gebruiken is er in 2019 een serie workshops geweest over het wegnemen van monitormoeheid bij scholen. Die workshops vormen de basis onder meer webinar. 

Tijdens het webinar neemt Kees Broekhof je mee de school in: Hoe voer je het visiegesprek met de directie? En hoe betrek je daarna het team bij de monitorresultaten?
1.      Een schoolteam zal gemotiveerder met de Monitor werken als het zich bewust is van de relatie tussen de Monitor en de visie van de school op leesbevordering. Het is daarom noodzakelijk om die visie expliciet te maken en te bespreken met het team.
2.      Het is mogelijk om leerkrachten actiever bij de Monitor te betrekken door in het gesprek met het team doelgericht gebruik te maken van de principes van de zelfdeterminatietheorie van Edward Deci en Richard Ryan.

Bekijk het webinar.

De andere tools die we hebben ontwikkeld om je te ondersteunen bij het inzetten van de Monitor BoekStart vind je in de Toolkit.