Train de Trainer Voorleescoördinator in de kinderopvang

De Train de Trainer Voorleescoördinator in de kinderopvang richt zich op hbo-geschoolde Bibliotheekmedewerkers die voldoende trainingservaring hebben en bij voorkeur bekend zijn met BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang

De kinderopvang heeft een belangrijke taak in de ontwikkeling van de literaire competentie en leesmotivatie bij kinderen van nul tot vier jaar. Aandacht voor boeken, lezen en voorlezen in de kinderopvang is dan ook van grote betekenis. Een voorleescoördinator zorgt er voor dat het voorlezen een structurele plek krijgt binnen beleid en uitvoering in de instelling. De voorleescoördinator draagt met steun van het team en de manager zorg voor de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de leesomgeving, ouderbetrokkenheid, deelname aan leesactiviteiten en -projecten, en deskundigheidsbevordering voor pedagogisch medewerkers. Een voorleescoördinator legt in samenspraak met de leidinggevende het voorleesbeleid vast in een voorleesplan.
 

Meer informatie

De Train de Trainer Voorleescoördinator in de kinderopvang wordt twee keer per jaar landelijk aangeboden. De werving van toekomstige trainers verloopt via de POI.

Mail voor meer informatie naar Anne Borgdorff van Stichting Lezen. 

Nascholing voor trainers Voorleescoördinator

Trainers die de training Voorleescoördinator geven kunnen zich inschrijven voor de nascholing voor trainers Voorleescoördinator die plaatsvindt in november 2020 verspreid over het land. In deze nascholing is er aandacht voor werken met digitale prentenboeken in de kinderopvang met gebruikmaking van de opbrengsten uit de Kopgroepregeling, waarin 6 bibliotheken intensief met digitale prentenboeken aan de slag zijn gegaan. Ook gaan we in op het betrokken en geïnspireerd houden van de cursist. Meer over de inhoud en aanmelden: kijk hier.