Training BoekStart voor bibliotheekmedewerkers

In de training BoekStart leren bibliotheekmedewerkers hoe ze BoekStartouders met hun baby kunnen ontvangen op een betrokken en deskundige manier. Die deskundigheid ontstaat door meer inzicht te krijgen in wat lezen met baby’s inhoudt en hoe de omgang met boekjes door baby’s zich ontwikkelt, welke babyboeken aansluiten bij die ontwikkeling, en door te leren over hoe je om kunt gaan met de diversiteit aan ouders die speciaal voor hun baby naar de Bibliotheek komen.

De wijze waarop de allereerste ontvangst van ouders en baby’s die het BoekStartkoffertje komen ophalen in de Bibliotheek plaatsvindt, is van groot belang voor het laten ontstaan van een positieve instelling van ouders om de Bibliotheek te blijven bezoeken. Ouders raken betrokken en stellen zich open: wanneer ze vriendelijk benaderd worden, wanneer ze voelen dat het om hun baby gaat, wanneer ze voelen dat er respect is voor hun eigen ideeën over boeken en lezen, wanneer ze gezien worden in hun eventuele schroom of in hun enthousiasme, wanneer ze niet overspoeld worden door (ongevraagde) informatie, tips en adviezen. Als de ouder ervaart dat de bibliotheekmedewerker op de eerste plaats het belang van de baby voor ogen heeft, dan is de belangrijkste eerste stap gezet voor een goed wederzijds begrip en contact.

Doelgroep

De training BoekStart is ontwikkeld voor het team bibliotheekmedewerkers die BoekStart in hun Bibliotheek inhoud en vorm gaan geven. Het betreft zowel medewerkers van de front- als de backoffice.


Doelstellingen training BoekStart
Hoofddoel:

 • Deelnemers zijn in staat om alle ouders adequaat te ontvangen die met hun baby het BoekStartkoffertje komen halen in de Bibliotheek

Leerdoelen (kennis – inzicht - vaardigheden):

 • De deelnemers kennen de doelstelling en kernboodschappen van BoekStart
 • De deelnemers verwerven kennis van de ontwikkeling die een baby van 0 – 1 1/2 jaar doormaakt in de omgang met boekjes 
 • De deelnemers krijgen inzicht en ontwikkelen enkele vaardigheden die nodig zijn om de interactie rondom boekjes met baby’s vorm en inhoud te geven
 • De deelnemers verwerven kennis van babyboekjes aansluitend bij de leesontwikkeling van baby’s 0 – 1 1/2 jaar
 • De deelnemers krijgen enig inzicht in leescultuur en de diversiteit aan BoekStartouder
 • De deelnemers krijgen enig inzicht in hoe de communicatie over boekjes, lezen en interactie kan verlopen met ouders in de Bibliotheek

Verdieping: Ontvangen laagtaalvaardige ouders


Module A: Ons gevoel bij boeken, lezen en voorlezen

 • Deelnemers kunnen veelvoorkomende attitudes benoemen van laagtaalvaardige ouders ten opzichte van boeken / lezen
 • Deelnemers zien dat hun eigen attitude en die van ouders uit elkaar kunnen lopen: niet alle mensen houden net zoveel van boeken als wij

Module B: Over laagtaalvaardigheid: cijfers en oorzaken

 • Deelnemers weten dat laagtaalvaardigheid veel voorkomt
 • Deelnemers kunnen verschillende oorzaken van laagtaalvaardigheid benoemen

Module C: Een fijne plek voor laagtaalvaardige ouders

 • Deelnemers weten welke dingen ervoor zorgen dat de Bibliotheek voor (laagtaalvaardige) ouders een fijne plek is
 • Deelnemers zijn zich bewust van wat zij zelf zouden kunnen doen om daaraan bij te dragen

Module D: Kleine praatjes met ouders

 • Deelnemers kennen verschillende manieren van positieve benadering van laagtaalvaardige ouders en weten dat dit bijdraagt aan de positieve sfeer in de Bibliotheek
 • Deelnemers kennen verschillende manieren om praatjes te beginnen

Module E: Langere gesprekken met ouders

 • Deelnemers weten waar ze ouders naar kunnen verwijzen, zowel binnen als buiten de Bibliotheek
 • Deelnemers weten dat het belangrijk is om ouders te wijzen op leesplezier
 • Deelnemers snappen de metaforen die goed werken bij ouders om uit te leggen waarom leesplezier en praten in je thuistaal belangrijk zijn

Klik hier om naar de toolkit met materialen te gaan