E-learning Taalstimulering door voorlezen voor Kraamzorg

Niet alleen de Jeugdgezondheidszorg maar ook de Kraamzorg moedigt ouders aan om met hun baby boekjes te bekijken. Om kraamverzorgenden hierbij te helpen, heeft Stichting Lezen in het kader van het programma BoekStart een gratis geaccrediteerde e-learning 'Taalstimulering door voorlezen' gemaakt.

Kraamverzorgenden vinden de e-learning Taalstimulering voor voorlezen in het LMS systeem van het Kenniscentrum Kraamzorg en loggen daar in met hun inloggegevens. Bij de e-learning zit een reader met verdiepend materiaal. Kraamverzorgenden kunnen hier accreditatiepunten voor halen.

Ook wordt er door bibliotheken steeds meer aandacht besteed aan prenatale voorlichting over taalontwikkeling bij het ongeboren kind, onder de titel Hoor je mij?. Informeer hiernaar bij de lokale Bibliotheek.

Stimuleren leesplezier en taalontwikkeling
De e-learning Taalstimulering door voorlezen ondersteunt de kraamverzorgende bij het stimuleren van voorlezen bij het jonge kind (0-4 jaar) met het doel het leesplezier en de taalontwikkeling positief te beïnvloeden. Ouders spelen een grote rol bij de taalontwikkeling van hun kind. De kraamverzorgende kan hen bewust maken van die rol en het belang van voorlezen. Het stimuleren van voorlezen draagt bij aan het terugdringen van laaggeletterdheid.

Esther van Naviva Kraamzorg:

'Als je als kraamverzorgende contact maakt met de baby door te praten, bijvoorbeeld als je de baby vertelt dat je hem uit de wieg haalt, dan geef je een goed voorbeeld aan ouders. Voor sommige ouders is het praten echt nieuw. Het is vervolgens heel krachtig als de kraamverzorgende ouders ook vertelt hoe plezierig voorlezen aan baby’s al kan zijn'.

Opbouw en aanmelden e-learning
De e-learning heeft een opbouw waarbij eerst aandacht is voor theorie en aan de hand van (wetenschappelijk) onderzoek en vervolgens wordt middels gerichte informatie, praktische tips, filmfragmenten en voorbeelden de verbinding gelegd met de dagelijkse praktijk van kraamverzorgenden en hun rol in de leesbevordering. Aan de totstandkoming van de e-learning heeft Naviva Kraamzorg meegewerkt. Naviva Kraamzorg vindt het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid heel belangrijk en ziet een belangrijke ondersteunende en preventieve rol voor de kraamverzorgende.

Onderdelen van de e-learning zijn: Introductie, Belang van voorlezen, Leesontwikkeling, Werkwijze BoekStart en Advies en voorlichting.

Contact
Meer informatie over de over inhoud van de e-learning Taalstimulering door voorlezen? Neem contact op Marijke Bos van Stichting Lezen via mbos@lezen.nl.
Meer informatie over de leeromgeving? Neem dan contact op met het Kenniscentrum Kraamzorg 088-0076300.

Klik hier voor de reader met verdiepend materiaal