Voorleescoordinator in de kinderopvang

De training leidt pedagogisch medewerkers op tot voorleescoördinator. Met een voorleescoördinator op het kinderdagverblijf / peuterspeelzaal of voorschool is het voorleesbeleid goed geborgd.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers die affiniteit hebben met voorlezen en hierbij een centrale rol willen vervullen binnen de eigen instelling.

Kennis

De deelnemers beschikken na afloop van de training over basiskennis van jeugdliteratuur voor de doelgroep nul- tot vierjarigen

Vaardigheden

De deelnemers zijn na afloop van de training in staat om:

 • In samenspraak met de leidinggevende (en binnen het kader van de eigen organisatie) het (voor)leesbeleid op te zetten voor de eigen locatie
 • Praktische uitvoering te geven aan dit beleid
 • Collega’s te enthousiasmeren en het voorlezen levend te houden binnen de instelling
 • Ouders te informeren (en te enthousiasmeren)
 • Een samenwerkingsverband met de Bibliotheek en andere cultureel-educatieve instellingen in de eigen regio op te zetten.

Inhoud training

Bijeenkomst 1:

 • Profiel voorleescoördinator
 • Ontwikkelingsgebieden Riksen-Walraven
 • Soorten boeken
 • Voorlezen aan jonge kinderen

Bijeenkomst 2:

 • De leesomgeving
 • Interactief voorlezen
 • Digitale prentenboeken
 • Introductie voorleesplan

Bijeenkomst 3:

 • Voorleesplan
 • Ouderbetrokkenheid
 • Sociale kaart leesbevorderende activiteiten

Praktische informatie

De cursus wordt georganiseerd door basisbibliotheken en Provinciale Ondersteunings Instellingen (POI) in verschillende regio’s. Er zijn geen vaste cursusdata. De cursus vindt plaats bij voldoende inschrijving. Huiswerkopdrachten maken onderdeel uit van de cursus. De cursus sluit af met een certificaat. Elke regio organiseert een of meer keer per jaar een terugkombijeenkomst, zogenaamde ‘netwerkbijeenkomsten’.

Aantal dagdelen

Drie dagdelen en een terugkombijeenkomst op een later moment.

Folder

Er is een folder verkrijgbaar: Training voorleescoördinator - Scholing voor pedagogisch medewerkers