Meer voorlezen, beter in taal

Een van de meest effectieve manieren om de taalontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen is voorlezen. Thuis en in de kinderopvang. De taalontwikkeling van kinderen die al in hun eerste levensjaar worden voorgelezen verloopt gunstiger dan die van kinderen die niet worden voorgelezen.

Boeken zijn een middel bij uitstek om de taalomgeving van kinderen te verrijken, want boeken geven op een vanzelfsprekende manier aanleiding tot interactie tussen ouder en kind. Het is de combinatie van de materiƫle omgeving (de boeken) en het gedrag van de ouders (het praten) die de doorslag geeft voor de taalontwikkeling van kinderen. Hoe beter ouders erin slagen om de juiste boeken voor hun kind te kiezen en om daar op een stimulerende manier mee om te gaan, des te sterker zal het effect zijn op de aalontwikkeling van het kind.

Bibliotheken kunnen ouders helpen met suggesties voor geschikte boeken en tips voor effectief voorlezen. Door de voorleesroutine al
op de jongste leeftijd in te zetten, krijgt de omgang met boeken een vaste plek in het gezin. De kinderopvang kan op deze routine voortbouwen. Onderzoek toont aan dat de gunstige effecten van deze aanpak al zichtbaar worden in de leerresultaten op de basisschoolperiode

De brochure Meer voorlezen, beter in taal biedt een op feiten gebaseerde onderbouwing voor de aanname dat voorlezen belangrijk is voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. De brochure gaat eerst in op het belang van gesproken taal in de thuisomgeving. Daarna wordt gekeken naar de rol van voorleesboeken en de taal in boeken voor verschillende leeftijdsgroepen. Ten slotte volgen enkele wetenschappelijke onderzoeken die laten zien welke effecten van voorlezen verwacht kunnen worden en welke omstandigheden bijdragen aan de effectiviteit.