Ouderpartnerschap

Kinderen die aangemoedigd worden om te lezen en die ouders hebben die veel voorlezen, maken meer 'leeskilometers'. Daardoor worden ze beter in lezen en lezen ze met meer plezier. Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen, meer lezen en leesvaardiger zijn. Hierdoor presteren deze kinderen beter op school. Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig. Ouders kunnen het best zo vroeg mogelijk met een positieve leesopvoeding beginnen.

Hoe betrek je laagtaalvaardige ouders bij de leesopvoeding?

BoekStart heeft in samenwerking met 'Voor jou en je kind!' - voorheen 'Taal voor Thuis' - materiaal ontwikkeld voor ouderbijeenkomsten in bibliotheken, kinderopvang en consultatiebureaus. De bijeenkomsten zijn gericht op laagtaalvaardige ouders met kinderen van 0-3 jaar met als doel het aanleren van praktische vaardigheden, zodat ouders de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. Dit materiaal is in de Handleiding BoekStart en Voor jou en je kind! verzameld. 

Hoe betrek je ouders bij de leesopvoeding?

Actief Ouderschap heeft voor BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school het Stappenplan ouderpartnerschap en lezen ontwikkeld. Dit stappenplan is bedoeld voor bibliotheken die samen met de kinderopvang en het onderwijs planmatig en structureel willen werken aan het meer betrekken van ouders bij de leesopvoeding thuis. 

Het is belangrijk dat ouders met hun jonge kinderen in de Bibliotheek blijven komen, ook nadat het koffertje in ontvangst is genomen. Het organiseren van ouderactiviteiten is een middel om ouders aan de Bibliotheek te binden. Hieronder vind je tips en inspiratie om ouderbijeenkomsten tot een succes te maken. Heb je zelf in jouw Bibliotheek een ouderactiviteit georganiseerd? Deel het in de BoekStartgroep op BiebtoBieb! Je activiteit komt dan in de map 'Activiteiten ouders', dus ook daar vind je inspiratie.

Ideeën ouderbijeenkomst in de Bibliotheek

Samenwerkingspartners rond een ouderbijeenkomst

Tips voor het organiseren van een geslaagde ouderbijeenkomst

Format ouderbijeenkomst

Draaiboek ouderbijeenkomst

Voorbeeld ouderbijeenkomst

Handreiking Ouder-babygroep


Kijk ook bij:

● De bouwsteen Activiteiten

Mediaopvoeding
 

   

Slimme Baby's

Met je baby op schoot een boekje ontdekken is leerzaam. Maar, hoe begin je? Tijdens de maandelijkse Boekstartbijeenkomsten van Bibliotheek Rotterdam worden ouders op weg geholpen.

Voorlezen door ouders