Over BoekStart

Ouders worden met BoekStart in de Bibliotheek, het consultatiebureau en de kinderopvang voorgelicht over het belang van lezen en aangemoedigd om hun kinderen zo jong mogelijk (vanaf circa 3 maanden) in aanraking te brengen met boeken en om samen met boeken bezig te zijn. Hiermee ontstaat een leescultuur in het gezin en wordt de vanzelfsprekende aanwezigheid van boeken in jonge gezinnen bevorderd. Om variatie in boeken aan te brengen, is het handig om actief gebruik te maken van de Bibliotheek. Jonge ouders ontvangen dan ook, via gemeente of consultatiebureau, een waardebon om hun kind gratis lid te maken van de Bibliotheek bij hen in de buurt.

BoekStart voor baby's

Voor bibliotheken die BoekStart voor baby's goed vorm willen geven, is er BoekStart in de spotlights met concrete aanwijzingen voor verbetering van de dienstverlening en een checklist. Folders en promotiematerialen om BoekStart goed onder de aandacht te brengen, kunnen besteld worden via de bestellijst. Klik voor het bestellen van een nieuwe voorraad BoekStartkoffertjes op onderstaande knop.

Naar Toolkit voor bestellen koffertjes

Uitleg BoekStart in verschillende talen

Om uit te leggen wat BoekStart inhoudt, zijn er A4-s in verschillende talen gemaakt. Deze zijn als download beschikbaar in de bestellijst. Ook zijn de A4-s gebundeld in een waaier. Handig om die beschikbaar te stellen voor consultatiebureaus. In de Bibliotheek bij het inschrijven van ouders, of bij ouderbijeenkomsten komt zo'n waaier ook goed van pas. 

Brief met waardebon BoekStartkoffertje

Ouders krijgen, als hun baby ongeveer drie maanden is, van de gemeente een brief over het belang van voorlezen en een waardebon voor het BoekStartkoffertje. Met deze waardebon kunnen zij hun kind gratis lid maken van de Bibliotheek en ontvangen zij het gratis BoekStartkoffertje (tot circa 18 maanden). Met de lidmaatschapspas kunnen zij gebruik maken van de collectie en leuke nieuwe boekjes met hun baby ontdekken. 

BoekStart en de komst naar de bibliotheek moet een positieve ervaring zijn voor ouders. Maak er een speciaal moment van. Ook ouders met een baby die geen waardebon bij zich hebben, krijgen het BoekStartkoffertje. De BoekStartkoffertjes worden betaald door het Ministerie van OCW en daardoor gratis geleverd door de landelijke organisatie achter BoekStart (Stichting Lezen/de KB). BoekStart houdt een leeftijd van ongeveer anderhalf jaar aan waarbij het koffertje mag worden uitgedeeld. De inhoud van het koffertje past hierbij. Wees soepel en niet te streng als ouders in jouw ogen net buiten de doelgroep vallen. Ouders komen er speciaal voor naar jouw bibliotheek en de kinderen worden lid! Natuurlijk willen we ouders wel zo vroeg mogelijk bereiken. Stap dus ook op ouders af die met een baby in de bibliotheek komen, bijvoorbeeld met een ouder kind, en vraag of ze BoekStart kennen.

Ook op het consultatiebureau worden ouders voorgelicht over BoekStart en wordt zonodig de waardebon opnieuw uitgedeeld. Op die manier is het zeker dat alle ouders worden bereikt. 

● BoekStart voorbeeldbrief voor gemeente

Waardebon - kan besteld worden via de Bestellijst

1. Geef het cadeau zo vroeg mogelijk.
2. Maak van BoekStart en voorlezen een positieve ervaring.
3. Onderschat nooit het belang van de kwaliteit van het boek.
4. Luister naar wat de ouders zelf graag willen lezen.
5. Pas de boodschap aan de ontvanger aan.

— Diana Gerald, Chief Executive van BookTrust in Londen gaf op de Inspiratiedag BoekStart 2018 vijf tips.

Wat is BoekStart?

BoekStartapp

De nieuwe BoekStart-app voor Android-telefoon of Iphone staat boordevol video’s en heldere informatie over voorlezen. En natuurlijk vind je in dee app ook de nieuwste boeken- en voorleestips voor baby, dreumes of kleuter.

Download hem hier

TastTasje: vroeg beginnen met voorlezen voor blinde en slechtziende kinderen

Passend Lezen heeft in samenwerking met Koninklijke Visio het TastTasje ontwikkeld voor blinde en slechtziende kinderen om ook hen in een vroeg stadium in aanraking te brengen met boeken en (voor)lezen.

Het TastTasje kent twee uitvoeringen; één voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar en één voor kinderen van 3 tot 6 jaar. De inhoud bestaat uit:
- Een voelboekje voor (zeer) jonge kinderen.
- Een informatieboekje met voorbeelden hoe ouders de tastvaardigheden van hun kind kunnen stimuleren. Dit is ook van belang voor het mogelijk later leren lezen van braille. 
- Informatie over de producten en diensten van Passend Lezen, zoals VoeljeBoekje en brailleboekjes voor kinderen. 
- BoekStart-cd De Voorleestrom.

Het TastTasje wordt gratis beschikbaar gesteld door de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met Bibliotheekservice Passend Lezen en BoekStart. Lees meer.