Analyse Monitor BoekStart in de kinderopvang 2019

Gepubliceerd op: 27 juli 2020 09:34

De Monitor BoekStart in de kinderopvang groeit door: de deelname is in 2019 weer toegenomen, zo blijkt uit de landelijke analyse. Dat is goed nieuws, want met de uitkomsten kunnen we er samen voor zorgen dat de kwaliteit van de aanpak rondom voorlezen en leesbevordering in de kinderopvang verbetert.

De resultaten van de Monitor laten een hechte samenwerking tussen deelnemende bibliotheken en kinderopvang zien. Bij zowel de dagopvang als de peuteropvang wordt vaker voorgelezen als vast programmaonderdeel op de groep als er een voorleesco√∂rdinator en/of een voorleesplan aanwezig is. Pedagogisch medewerkers werken nog niet vaak met digitale prentenboeken op de groep, maar wel meer dan in 2018.

Dit zijn enkele resultaten van de Monitor BoekStart 2019. Lees hier de door DESAN uitgevoerde landelijke analyse in opdracht van Stichting Lezen, vanuit het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. In de landelijke analyse worden besproken: de  ontwikkelingen, de verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, en de verbanden tussen data van bibliotheekmedewerkers, voorleesco√∂rdinatoren/locatiemanagers en pedagogisch medewerkers.

Na de zomer doet het BoekStartkernteam, ondersteund door monitorspecialist Kees Broekhof van Sardes, op basis van de resultaten een aantal aanbevelingen met betrekking tot bibliotheken en met betrekking tot de kinderopvang.