Landelijke BoekStartdag: volgend jaar weer!

Gepubliceerd op: 8 september 2021 10:00

De omstandigheden vanwege corona zorgden voor grote onzekerheid of de landelijke BoekStartdag, die al een keer was uitgesteld, kon doorgaan op zaterdag 19 juni. De bibliotheken waren nog maar enkele weken open en groepen waren nog niet welkom. Fantastisch dat desondanks bijna de helft van de bibliotheken, in een mooie verdeling over het land, met enthousiasme en veel creativiteit hebben deelgenomen aan de landelijke BoekStartdag!

Bibliotheken namen deel met fysieke activiteiten, vaak ook buiten, online of een combinatie daarvan. Driekwart van de bibliotheken die hebben deelgenomen, hebben de vragenlijst over hun bevindingen ingevuld. Op vijf bibliotheken na, die het nog niet weten, willen al deze bibliotheken volgend jaar weer een BoekStartdag organiseren! Zo kan het een mooie traditie worden waarop steeds meer bibliotheken kunnen aanhaken.

Activiteiten van klein tot groot
De Inspiratiegids werd gewaardeerd. Die gaf ideeën voor (online) activiteiten van klein tot groot. Ook al hadden vaak kleinere bibliotheken niet de financiële middelen, dan werden er genoeg mogelijkheden geboden hoe je er met weinig of geen geld ook iets leuks van kon maken. Bijvoorbeeld met een van de workshops van Bibliotheek Utrecht rond de vijf genomineerde Babyboekjes van
het Jaar, die werden erg gewaardeerd. Dit gold ook voor de Toolkit en het online aanbod.

Aantal deelnemers varieerde
In totaal deden er 127 vestigingen mee, terwijl in een aantal vestigingen die niet fysiek meededen BoekStart in de spotlights werd gezet door bijvoorbeeld een BoekStart-etalage, narrowcasting, aandacht in de nieuwsbrief of online. Het aantal aanwezige jonge kinderen varieerde sterk per vestiging, vaak werd aangegeven dat er vanwege corona maar een beperkt aantal kinderen aanwezig kon zijn. Ook het aantal uitgedeelde BoekStartkoffertjes varieerde sterk, van geen tot een Bibliotheek die er 60 uitdeelde! Ouders waren enthousiast en positief: 'Volgend jaar weer!' werd herhaaldelijk gezegd. Ook de bibliotheekmedewerkers noemen het voor herhaling vatbaar. De verwachting is er volgend jaar, zonder de coronabeperkingen, nog meer uit te halen.

Buitenactiviteiten
De meeste bibliotheken gaven aan juni een goede maand te vinden voor de BoekStartdag. Toevallig was het erg mooi weer, waardoor mensen misschien voor bijvoorbeeld het strand kozen. Maar het goede weer bood ook de mogelijkheid om activiteiten buiten te organiseren.

Promotie
De BoekStartdag werd ondersteund met landelijke promotie. Maar niet alle bibliotheken of vestigingen namen deel, waardoor ouders soms voor een dichte deur kwamen. Ook werd niet overal de Groeimeter uitgedeeld, wat voor teleurstelling zorgde. De landelijke communicatie kan dus wat genuanceerder, maar de belangstelling van ouders is er!

BoekStartdag 2022
Reden genoeg om volgend jaar (weer) mee te doen aan de landelijke BoekStartdag, die gehouden zal worden op zaterdag 11 juni. Noteer de BoekStardag 2022 alvast in de jaarplanning van de Bibliotheek. Aan het updaten van de Toolkit BoekStartdag wordt gewerkt.