Landelijke BoekStartdag 2022: het was feest in de Bibliotheek!

Gepubliceerd op: 31 augustus 2022 11:59

Op zaterdag 11 juni werd voor de tweede keer de landelijke BoekStartdag gehouden: de dag dat bibliotheken jonge gezinnen met baby’s en peuters extra hartelijk welkom heten. De landelijke aftrap vond plaats in Nieuwegein, waar wethouder Marieke Schouten het eerste BoekStartkoffertje aan een jong, nieuw bibliotheeklid in Nieuwegein overhandigde. Daarmee zijn nu alle bibliotheken in Nederland aangesloten bij BoekStart!

Aan de evaluatie hadden 46 bibliotheken gehoor gegeven; zij namen aan de BoekStartdag deel met één tot alle vestigingen. Niet elke Bibliotheek had het aantal bezoekers of het aantal kinderen bijgehouden, maar alle vestigingen werden door aanmerkelijk meer mensen bezocht dan anders. Zeker als de kinderopvang ook speciaal was uitgenodigd. Ook werden er beduidend meer koffertjes uitgedeeld (en baby’s lid gemaakt) dan op een ‘normale’ zaterdag. De landelijke teller stond die dag op 254 uitgereikte koffertjes, maar nog niet alle bibliotheken hebben de balans opgemaakt.

Gevarieerd aanbod van activiteiten
Op de BoekStartdag 2021 waren er de nodige online activiteiten, omdat de bibliotheken toen pas drie weken open waren na de zoveelste lockdown. Nu kon gelukkig iedereen weer fysiek verwelkomd worden en waren de digitale activiteiten hoofdzakelijk beperkt tot het goed gewaardeerde webinar voor ouders Speels voorlezen aan je baby en dreumes. Ook werd de BoekStartapp door een aantal bibliotheken speciaal gepromoot. De deelnemende bibliotheken gaven met hun in de Bibliotheek of daarbuiten georganiseerde activiteiten - al dan niet met partners - de BoekStartdag een feestelijke, creatieve invulling!

Landelijke tools
Bibliotheken waren te spreken over de landelijke Toolkit op BoekStartpro en de Inspiratiegids, die beide ervaren werden als handig en heel uitgebreid. Ook de landelijke communicatiemiddelen en het aanbod van (online) activiteiten werden beoordeeld van voldoende tot goed. De Groeimeter blijft gewaardeerd als een leuk weggevertje.

Echt feest
Al met al werd de Bibliotheek met de BoekStartdag goed op de kaart gezet. Ouders reageerden enthousiast: ‘Wanneer komt er weer zo’n gezellige dag vol activiteiten?’. Bibliotheken noemden de dag waardevol, fijn en feestelijk waar het heerlijke weer ook aan bijdroeg. Er werden leuke gesprekken gevoerd; ouders vonden het fijn om informatie te krijgen over het belang van voorlezen, om voorleestips te ontvangen en uitleg te krijgen over ‘de werking’ van de Bibliotheek. Zoals Bibliotheek Barneveld het verwoordde: ‘Geweldig! We waren met het hele BoekStartteam aanwezig en kregen hulp van vrijwilligers bij het uitvoeren van de activiteiten. Echt weer een boost die we nodig hadden, na het eindeloos aanpassen van activiteiten door corona kon er nu gewoon een feest plaatsvinden.’

BoekStartdag 2023
Reden genoeg om volgend jaar (weer) mee te doen aan de landelijke BoekStartdag, die gehouden zal worden op zaterdag 3 juni. Noteer de BoekStartdag 2023 alvast in de jaarplanning van de Bibliotheek. Noteer ook alvast de datum van het informatiewebinar voor bibliotheken: dat wordt gehouden op donderdagmiddag 16 februari - aanvang 13.30 uur. Het webinar voor ouders is op donderdagavond 1 juni - aanvang 20.00 uur. Aan het updaten van de  Inspiratiegids en de Toolkit BoekStartdag wordt gewerkt.