Monitor BoekStart in de kinderopvang 2019 van start

Gepubliceerd op: 1 november 2019 10:46

De Monitor BoekStart in de kinderopvang staat op 2 december 2019 open. De drie vragenlijsten kunnen tot 14 februari 2020 worden ingevuld. Ook dit jaar worden er vragen gesteld over laaggeletterdheid en het herkennen van laaggeletterde ouders, met het oog op het actieprogramma Tel mee met taal.

Nieuw dit jaar in de Monitor:

  1. De attendering die vanuit het systeem verstuurd wordt naar bibliotheken die meedoen met de (brede en reguliere) stimuleringsregeling in 2018/2019 en 2019/2020 van Kunst van Lezen. Meedoen met de Monitor is namelijk een van de subsidievoorwaarden.
  2. Een open link voor pedagogische medewerkers zonder mailaccount. De bibliotheek verstrekt mondeling of via de app aan de pedagogische medewerker een persoonlijke inlogcode. Met die code kan men vervolgens direct inloggen in de eigen vragenlijst. Klik hier voor uitleg over de werkwijze.

De Monitor brengt  de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch medewerker rondom leesbevordering in beeld. Daarnaast levert de Monitor informatie over het kinderopvangbeleid met betrekking tot BoekStart in de kinderopvang. Met de uitkomsten van de Monitor kunnen kinderopvang en Bibliotheek met elkaar in gesprek gaan over hoe zij hun samenwerking, en daarmee het leesklimaat in de kinderopvang, kunnen verbeteren.

Alle informatie over de planning, technische vragen en algemene vragen vind je hier.
Vragen over de Monitor per provincie en voor de G4 kunnen worden gesteld aan de POI-contactpersonen.