BoekStartcoach

De BoekStartcoach komt wekelijks op het consultatiebureau en ondersteunt de jeugdarts en -verpleegkundige door met ouders in gesprek te gaan en gerichte voorleesondersteuning te bieden. Zo bouwt de BoekStartcoach een nauwe band op met ouders en wordt de coach een vertrouwd gezicht, ook in de Bibliotheek. Het blijkt dat vooral laagtaalvaardige ouders hierdoor makkelijker naar de Bibliotheek gaan.

Anno 2022 zijn er 152 BoekStartcoaches actief vanuit 71 basisbibliotheken (52% van het totaal) en op 226 consultatiebureaus in Nederland. BoekStartcoaches benaderen ouders op een laagdrempelige manier om hen te informeren over het belang van voorlezen. Het doel is om laagtaalvaardigheid op een zo vroeg mogelijk moment in de ontwikkeling te ondervangen. Kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen, hebben daar in hun schoolcarrière profijt van, zo blijkt uit onderzoek. Om het functioneren van de BoekStartcoach te evalueren en waar mogelijk te verbeteren, heeft onderzoeksbureau Qrius een kwalitatief onderzoek uitgevoerd op consultatiebureaus in zes gemeenten. Hier is afzonderlijk gesproken met BoekStartcoaches en ouders en geobserveerd wat zij precies doen.

Beschikbare materialen BoekStartcoach

Er zijn diverse materialen ontwikkeld die de BoekStartcoach helpen bij het werk:

Waardering BoekStartcoach

Ouders ervaren de aanwezigheid van de BoekStartcoach als plezierig; assistenten, artsen en verpleegkundigen hebben het gevoel dat hen werk uit handen wordt genomen. Zij hebben zelf tijdens het contactmoment met de ouder niet altijd tijd om uitgebreid te praten over het belang van voorlezen, terwijl ze dit wel belangrijk vinden. De kracht van de BoekStartcoaches zit met name in de persoonlijke en laagdrempelige aanpak en in het lokale karakter. Het lukt de BoekStartcoach om vrijwel met alle ouders in contact te komen. De BoekStartcoaches brengen het onderwerp ‘voorlezen’ en de Bibliotheek op een prettige manier onder de aandacht van ouders. Bij veel ouders is met name de Bibliotheek niet erg ‘top-of-mind’.

Goed om te weten voor de BoekStartcoach: TastTasje voor blinde en slechtziende kinderen

Passend Lezen heeft in samenwerking met Koninklijke Visio het TastTasje ontwikkeld voor blinde en slechtziende kinderen om ook hen in een vroeg stadium in aanraking te brengen met boeken en (voor)lezen.

Het TastTasje kent twee uitvoeringen; één voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar en één voor kinderen van 3 tot 6 jaar. De inhoud bestaat uit:
- Een voelboekje voor (zeer) jonge kinderen.
- Een informatieboekje met voorbeelden hoe ouders de tastvaardigheden van hun kind kunnen stimuleren. Dit is ook van belang voor het mogelijk later leren lezen van braille. 
- Informatie over de producten en diensten van Passend Lezen, zoals VoeljeBoekje en brailleboekjes voor kinderen. 
- BoekStart-cd De Voorleestrom.

Het TastTasje wordt gratis beschikbaar gesteld door de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met Bibliotheekservice Passend Lezen en BoekStart. Lees meer.