Over BoekStart in de kinderopvang

BoekStart in de kinderopvang is een leesbevorderingsprogramma voor de kinderopvang. Het is een uitbreiding van BoekStart, om kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking te laten komen via de kinderopvang. De Bibliotheek ondersteunt met een aantrekkelijke (voor)leesplek in de kinderopvang, met een collectie geschikte boekjes, deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers, betrekken van ouders, een voorleesplan en samenwerking in een leesbevorderingsnetwerk.

BoekStart in de kinderopvang

Voor bibliotheken die BoekStart in de kinderopvang goed vorm willen geven, is er een Basisdocument, een Beleidsdocument voor directie en MT en zijn er randvoorwaarden geformuleerd. 

BoekStart-BoekenPret

BoekStart-BoekenPret richt zich op gezinnen met kinderen tussen 0 en 6 jaar (ouders en kinderen) en de professionals om hen heen. De aanpak en materialen zijn specifiek ontwikkeld voor gezinnen zonder (voor)leestraditie. Lees meer.


 

De Voorleesvogel

Via De Voorleesvogel worden via de kinderopvang boeken dichtbij ouders en kinderen gebracht. Zo worden ouders ge├»nformeerd en enthousiast gemaakt om hun kind thuis voor te lezen en dit te blijven doen. De Voorleesvogel biedt een Prentenboekenadvieslijst met boeken speciaal geselecteerd voor laagtaalvaardige ouders en peuters van 2 tot 4 jaar.
Voor de Bibliotheek is een Handleiding ontwikkeld. 

 

BoekStart in de kinderopvang

Bibliotheek Den Bosch