Start Monitor BoekStart in de kinderopvang 2020

Gepubliceerd op: 9 november 2020 14:39

De Monitor BoekStart in de kinderopvang staat vanaf 30 november 2020 open. De drie vragenlijsten kunnen tot 12 februari 2021 worden ingevuld. De Monitor brengt de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch medewerker rondom leesbevordering in beeld. Daarnaast levert de Monitor informatie over het kinderopvangbeleid met betrekking tot BoekStart in de kinderopvang. Met de uitkomsten van de Monitor kunnen kinderopvang en Bibliotheek met elkaar in gesprek gaan over hoe zij hun samenwerking, en daarmee het leesklimaat in de kinderopvang, kunnen verbeteren.

Actuele informatie en tools                                                                                                                      Voor Bibliotheken en kinderopvang is via de Monitorpagina alle informatie te vinden. In de Toolkit Monitor staan de beschikbare tools, zoals de planning, de geactualiseerde Handleiding Monitor BoekStart in de kinderopvang en de aangevulde Trainershandleiding Werken met de Monitor (voor POI) inclusief de bijbehorende PowerPointpresentatie voor trainers.

Deelnemen aan de Monitor BoekStart in de kinderopvang                                                                       Er wordt een attendering voor deelname vanuit het systeem verstuurd naar bibliotheken die meedoen met de (brede en reguliere) stimuleringsregelingen van Kunst van Lezen van 2019, 2020 en ook de nieuwe periode 2021. Meedoen met de Monitor is namelijk één van de subsidievoorwaarden.                               

Ben je helemaal nieuw? Dan kun je je Bibliotheek aanmelden via de beheerpagina. De beheerpagina staat open vanaf 16 november 2020. Focus je allereerst op pagina 1-20 van de Handleiding Monitor BoekStart in de kinderopvang. Daarin staat de werkwijze van de voorbereiding én het invullen van de diverse vragenlijsten stap voor stap beschreven.

Wil je het belang van de Monitor (opnieuw) bespreken met de kinderopvang? Laat dan ook de video Monitor BoekStart in de kinderopvang zien. De locatiemanager en pedagogisch medewerker van de kinderopvang en de onderwijsspecialist van de Bibliotheek vertellen in deze film hoe zij de Monitor inzetten en wat zij met de resultaten van dit meetinstrument doen.

Open link voor pedagogisch medewerkers zonder mailaccount                                                            Ook dit jaar is het weer mogelijk om gebruik te maken van de zogenaamde ‘open link’ voor pedagogisch medewerkers zonder mailaccount. De bibliotheek verstrekt mondeling of via de app een persoonlijke inlogcode aan de pedagogisch medewerker. Met die code kan men vervolgens direct inloggen in de eigen vragenlijst. Klik hier voor uitleg over de werkwijze.

Contact                                                                                                                                           Inhoudelijke vragen over de Monitor kunnen worden gesteld aan de provinciale BoekStart POI-contactpersonen en technische vragen via helpdesk@mboekstart.nl