Bibliotheek

BoekStart voor baby's

Uitgangspunten:
 • Ouders en baby's lezen samen boeken
 • BoekStart is voor elke baby
 • We bereiken iedere baby
 • We werken samen met andere partners om zoveel mogelijk baby's te bereiken.

Zo werkt het in de praktijk

BoekStart in de kinderopvang

Uitgangspunten:
 • Samen met de Bibliotheek komt er aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang met een collectie leuke, acutele boeken voor elke leeftijd
 • De deskundigheid van pedagogisch medewerkers wordt verhoogd
 • Ouders worden betrokken, zodat ze thuis (meer) voorlezen
 • Voorlezen wordt onderdeel van het beleid in de kinderopvang

Zo werkt het in de praktijk

BoekStartcoach

Uitgangspunten:
 • De BoekStartcoach komt wekelijks op het consultatiebureau en ondersteunt de jeugdarts en verpleegkundige door met ouders in gesprek te gaan en voorleesondersteuning te bieden. 
 • De BoekStartcoach bouwt een band op met ouders en wordt een vertrouwd gezicht, ook in de Bibliotheek.
 • De BoekStartcoach begeleidt met name laagtaalvaardige ouders naar de Bibliotheek. 

Zo werkt het in de praktijk

Nieuws