Jeugdgezondheidszorg

E-learning en Themadossier Voorlezen

De e-learning Taalstimulering door voorlezen ondersteunt de jeugdarts en -verpleegkundige van het consultatiebureau bij het vergroten van hun deskundigheid op het gebied van leesbevordering. Bij de elearning zit een reader met verdiepend materiaal.

Met het Themadossier Voorlezen hebben JGZ-verpleegkundigen van VoorZorg en Stevig Ouderschap informatie en werkvormen in handen om kwetsbare ouders te ondersteunen bij het voorlezen én ze te informeren over BoekStart. Het Themadossier Voorlezen is beschikbaar via www.ncj.nl

BoekStartcoach

De BoekStartcoach komt wekelijks op het consultatiebureau en ondersteunt de jeugdarts en -verpleegkundige door met ouders in gesprek te gaan en gerichte voorleesondersteuning te bieden. Zo bouwt de BoekStartcoach een nauwe band op met ouders en wordt de coach een vertrouwd gezicht, ook in de Bibliotheek. Het blijkt dat vooral laaggeletterde ouders hierdoor makkelijker naar de Bibliotheek gaan. 

Lees meer

Kraamzorg en prenatale voorlichting

Speciaal voor kraamverzorgenden is er de gratis e-learning Taalstimulering door voorlezen. je vindt de e-learning in het LMS-systeem van het Kenniscentrum Kraamzorg en logt daar in met je inloggegevens. Bij de e-learning zit een reader met verdiepend materiaal. Je kunt hier accreditatiepunten voor halen. Ook besteden bibliotheken steeds meer aandacht aan voorlichting over prenatale taalontwikkeling bij het ongeboren kind, onder de titel Hoor je mij?. Informeer bij je lokale Bibliotheek.

Nieuws

Thema's

Baby's houden van boeken!

Wat is een BoekStartcoach?

Baby's lezen boeken