Jeugdgezondheidszorg

E-learning

De e-learning Taalstimulering door voorlezen ondersteunt de jeugdarts en -verpleegkundige van het consultatiebureau om hun deskundigheid op het gebied van leesbevordering te vergroten en op te frissen.
Bij de elearning zit een reader met verdiepend materiaal.

 

 

BoekStartcoach

De BoekStartcoach komt wekelijks op het consultatiebureau en ondersteunt de jeugdarts en -verpleegkundige door met ouders in gesprek te gaan en gerichte voorleesondersteuning te bieden. Zo bouwt de BoekStartcoach een nauwe band op met ouders en wordt de coach een vertrouwd gezicht, ook in de Bibliotheek. Het blijkt dat vooral laaggeletterde ouders hierdoor makkelijker naar de Bibliotheek gaan. 

Kraamzorg en prenatale voorlichting

Kraamverzorgenden krijgen informatie over het belang van vroeg beginnen met voorlezen aan pasgeboren baby’s en de eventuele andere jonge kinderen in het gezin om zo voorbeeldgedrag te tonen tonen aan de ouders. Ook wordt er door bibliotheken steeds meer aandacht besteed aan prenatale voorlichting over taalontwikkeling bij het ongeboren kind, onder de titel 'Hoor je mij?'. Informeer bij de lokale bibliotheek. 

Nieuws

Thema's

Bij het voorlezen komen er verschillende dingen kijken die daarop van invloed kunnen zijn. Informatie over een aantal thema's rond voorlezen staat hieronder verder uitgediept.

Baby's houden van boeken!

Wat is een BoekStartcoach?

Baby's lezen boeken