Jeugdgezondheidszorg

E-learning

De e-learning Taalstimulering door voorlezen ondersteunt de jeugdarts en -verpleegkundige van het consultatiebureau om hun deskundigheid op het gebied van leesbevordering te vergroten en op te frissen.
Bij de elearning zit een reader met verdiepend materiaal.

 

 

BoekStartcoach

De BoekStartcoach komt wekelijks op het consultatiebureau en ondersteunt de jeugdarts en -verpleegkundige door met ouders in gesprek te gaan en gerichte voorleesondersteuning te bieden. Zo bouwt de BoekStartcoach een nauwe band op met ouders en wordt de coach een vertrouwd gezicht, ook in de Bibliotheek. Het blijkt dat vooral laaggeletterde ouders hierdoor makkelijker naar de Bibliotheek gaan. Er is een handleiding ontwikkeld voor het inzetten van een BoekStartcoach

Kraamzorg en prenatale voorlichting

Kraamverzorgenden krijgen informatie over het belang van vroeg beginnen met voorlezen aan pasgeboren baby’s en de eventuele andere jonge kinderen in het gezin om zo voorbeeldgedrag te tonen tonen aan de ouders. Ook wordt er door bibliotheken steeds meer aandacht besteed aan prenatale voorlichting over taalontwikkeling bij het ongeboren kind, onder de titel 'Hoor je mij?'. Informeer bij de lokale bibliotheek. 

Nieuws

 • Folder 'Peuters houden van boeken' herzien

  De folder 'Peuters houden van boeken' is herzien en weer beschikbaar.

  16 november 2018

  Bekijk details van Folder 'Peuters houden van boeken' herzien

 • Voorleesfolder herzien

  De veelgevraagde folder 'Voorlezen aan jonge kinderen van 0-4 jaar: hoe doe je dat?' is herdrukt en voorzien van de nieuwste titels.

  14 november 2018

  Bekijk details van Voorleesfolder herzien

 • Nieuwe JGZ-richtlijn Taalontwikkeling

  Veel jonge kinderen kampen met een achterblijvende taalontwikkeling. Het is van belang om in een vroeg stadium signalen van een achterstand of stoornis op dit vlak te signaleren en te behandelen. Professionals...

  5 november 2018

  Bekijk details van Nieuwe JGZ-richtlijn Taalontwikkeling

 • Het gezin als sleutel in aanpak laaggeletterdheid

  Hermien Lankhorst voerde samen met Marie-Anne Raaijmakers verschillende verkenningstrajecten uit in opdracht van Kunst van Lezen. Hierbij onderzochten zij onder meer hoe een Bibliotheek binnen haar eigen...

  26 oktober 2018

  Bekijk details van Het gezin als sleutel in aanpak laaggeletterdheid

 • BoekStartnieuwsbrief voor ouders verschenen

  De nieuwste aflevering staat online met recente ontwikkelingen rond BoekStart, het belang van vroeg beginnen met voorlezen en boeken voor 0-6 jaar..

  3 oktober 2018

  Bekijk details van BoekStartnieuwsbrief voor ouders verschenen

Baby's houden van boeken!

Wat is een BoekStartcoach?

Baby's lezen boeken