Kinderopvang

Effectief programma

BoekStart is een effectief programma om voorlezen op de kinderopvang te professionaliseren. Kinderopvang die deelneemt aan BoekStart heeft een goed voorleesklimaat met een actuele collectie, dagelijks voorlezen, geschoolde medewerkers en aandacht voor taalzwakke kinderen. In het beleidsdocument voor directie en MT staat hoe BoekStart in de kinderopvang vorm krijgt.

Voorleesplan

Een voorleesplan geeft houvast bij de inrichting van leesbevordering in de kinderopvang. In het plan legt een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool vast op welke manier aan leesbevordering wordt gewerkt. Denk aan onderwerpen als collectie, taken van de voorleescoördinator en voorleesactiviteiten. Na het invullen is er een digitaal jaaroverzicht beschikbaar. Bekijk hier een voorbeeld voorleesplan.

Opbrengstgericht werken

Om de effecten van BoekStart in de kinderopvang te meten is de Monitor ontwikkeld. De Monitor brengt de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch medewerker rondom leesbevordering in beeld. Daarnaast levert de Monitor informatie over beleid en organisatie rondom leesbevordering in de kinderopvangorganisatie. De uitkomsten versterken de samenwerking tussen de kinderopvang en de Bibliotheek. 

Nieuws

 • Vier nieuwe BoekStart-Boekideeën voor op de groep!

  Bij de leesbevorderende activiteiten op de groep staan het voorlezen en het werken met boeken centraal: dagelijks voorlezen en praten over boeken. Rondom het voorlezen kun je betekenisvolle activiteiten...

  24 januari 2024

 • BoekStart voor jou! nr 40 online

  BoekStart voor jou! - nummer 40 staat online. Weer boordevol boekentips en achtergrondinformatie over voorlezen en taalontwikkeling. Met doorklikpagina’s, links naar filmpjes en interessante websites.

  18 januari 2024

 • Voorlezen gaat zó (compleet herziene editie)

  Tips en ervaringen uit de praktijk van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastoudergezinnen en buitenschoolse opvang. Compleet herziene editie van de sinds 2002 vele malen herdrukte uitgave (SWP)....

  9 januari 2024

 • De Nationale Voorleesdagen 2024

  Voorlezen is de leukste en beste manier om kinderen te helpen bij het ontwikkelen van hun taalgevoel en woordenschat. Tijdens De Nationale Voorleesdagen maken we hier samen een groot feest van. Van 24...

  6 december 2023

 • Boekstart.nl vernieuwd

  BoekStart.nl, de website voor ouders van jonge kinderen, met tips en het laatste nieuws over campagnes en leesbevordering is vernieuwd. Boekstart.nl heeft nu dezelfde vormgeving en techniek als jeugdbibliotheek.nl...

  9 oktober 2023

Boekideeën: werken met boeken op de groep

Bij de leesbevorderende activiteiten op de groep staan het voorlezen en het werken met boeken centraal: lees dagelijks voor en praat over boeken. Rondom het voorlezen kun je activiteiten bedenken met een prentenboek als uitgangspunt. Ook met de allerjongsten! Elly van der Linden ontwikkelt BoekStart-Boekideeën voor 0-2+. Elk kwartaal komen er vier bij.

Kijk hier voor de Boekideeën.

 

Werken met digitale prentenboeken

Het samen bekijken van digitale prentenboeken heeft een
aantoonbaar positief effect op de woordenschatontwikkeling van jonge kinderen.

Bereslim biedt een Kinderopvangpakket basis met ruim 40 BereslimmeBoeken voor de voorschoolse leeftijd; het pakket wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe titels. De digitale prentenboeken zijn eenvoudig op alle apparaten te bekijken, ook op het digibord.

Lessuggesties Nationale Voorleesdagen

Jaarlijks staan tien prentenboeken centraal tijdens De Nationale Voorleesdagen: de Prentenboek TopTien. Op onderwijs.cpnb.nl vind je leuke speeltips bij alle boeken van de Prentenboek TopTien. Je moet je voor deze website eerst registreren en je kunt daarna een inlogaccount aanmaken. 

Lees meer over registratie op de pagina Aan de slag.

BoekStart-BoekenPret: Speelontdekboeken

BoekStart-BoekenPret richt zich op gezinnen met kinderen tussen 0 en 6 jaar en de professionals om hen heen. De aanpak en materialen zijn specifiek ontwikkeld voor gezinnen zonder leestraditie. Lees meer.

 

De Voorleesvogel

Via De Voorleesvogel worden via de kinderopvang boeken dichtbij ouders en kinderen gebracht. Zo worden ouders geïnformeerd en enthousiast gemaakt om hun kind thuis voor te lezen en dit te blijven doen. De Voorleesvogel biedt een Prentenboekenadvieslijst met boeken speciaal geselecteerd voor laagtaalvaardige ouders en peuters van 2 tot 4 jaar. Deze lijst is ook los van De Voorleesvogel te gebruiken.

De Voorleestrom

De Voorleestrom: bekende artiesten zingen voorleesliedje in twaalf verschillende talen

Voorlezen is gezellig. Met het zingen van de kinderliedjes van de Voorleestrom maak je het voorleesmoment  nog leuker. Luister naar de meertalige liedjes van de Voorleestrom. Er is ook bladmuziek beschikbaar. 

Thema's

Leuke boeken voor op de groep