Kinderopvang

Algemeen

BoekStart is een effectief programma om voorlezen op de kinderopvang te professionaliseren. Kinderopvang die deelneemt aan BoekStart heeft een goed voorleesklimaat waarbij sprake is van een actuele collectie, dagelijks voorlezen, geschoolde medewerkers en aandacht voor taalzwakke kinderen. In het beleidsdocument voor directie en MT staat hoe Boekstart in de kinderopvang vorm krijgt.

Voorleesplan

Een voorleesplan geeft houvast bij de inrichting van leesbevordering in de kinderopvang. Hierin legt een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool vast op welke manier aan leesbevordering wordt gewerkt. Onderwerpen als collectie, taken van de voorleescoördinator en voorlees-activiteiten worden hierin vermeld. Na het invullen is er een digitaal jaaroverzicht beschikbaar. Bekijk hier een voorbeeld voorleesplan.

Opbrengstgericht werken

Om de effecten te meten van BoekStart in de kinderopvang is de Monitor ontwikkeld als meetinstrument. Deze heeft als voornaamste doel de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch medewerker rondom leesbevordering in beeld te brengen. Daarnaast levert de Monitor informatie over beleid en organisatie in de kinderopvangorganisatie rond leesbevordering. De uitkomsten versterken de samenwerking tussen de kinderopvangorganisatie en de Bibliotheek. 

Nieuws

Boekideeën: werken met boeken op de groep

Bij de leesbevorderende activiteiten op de groep staan het voorlezen en het werken met boeken centraal: lees dagelijks voor en praat over boeken. Rondom het voorlezen kun je verschillende activiteiten bedenken met een goed gekozen prentenboek als uitgangspunt. Ook met de allerjongsten. Elly van der Linden ontwikkelt BoekStart-Boekideeën voor 0-2+.

Kijk hier voor de Boekideeën.
Elk kwartaal komen er vier bij.

 

Werken met digitale prentenboeken

Het samen bekijken van digitale prentenboeken heeft een
aantoonbaar positief effect op de woordenschatontwikkeling van jonge kinderen.

Bereslim biedt een Kinderopvangpakket basis met ruim 40 BereslimmeBoeken voor de voorschoolse leeftijd; het pakket wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe titels. De digitale prentenboeken zijn eenvoudig op alle apparaten te bekijken, ook op het digibord.

Lessuggesties Nationale Voorleesdagen

Jaarlijks staan tien prentenboeken centraal tijdens De Nationale Voorleesdagen: de Prentenboek TopTien. Op onderwijs.nationalevoorleesdagen.nl vind je leuke speeltips bij alle boeken van de Prentenboek TopTien. Je moet je voor deze website eerst registreren en je kunt daarna een inlogaccount aanmaken. 

Lees meer over registratie op de pagina Aan de slag.

BoekStart-BoekenPret: Speelontdekboeken

BoekStart-BoekenPret richt zich op gezinnen met kinderen tussen 0 en 6 jaar (ouders en kinderen) en de professionals om hen heen. De aanpak en matrialen zijn specifiek ontwikkeld voor gezinnen zonder leestraditie. Lees meer.

BoekenPret biedt jaarlijks een nieuw aanbod van Centrale Prentenboeken met bijbehorend Speelontdekboek.

Bestellen van de Speelontdekboeken kan via dit bestelformulier.

De Voorleesvogel

Via De Voorleesvogel worden via de kinderopvang boeken dichtbij ouders en kinderen gebracht. Zo worden ouders geïnformeerd en enthousiast gemaakt om hun kind thuis voor te lezen en dit te blijven doen. De Voorleesvogel biedt een Prentenboekenadvieslijst met boeken speciaal geselecteerd voor laagtaalvaardige ouders en peuters van 2 tot 4 jaar. Deze lijst is ook los van De Voorleesvogel te gebruiken.

De Voorleestrom

De Voorleestrom: bekende artiesten zingen voorleesliedje in twaalf verschillende talen

Voorlezen is gezellig en knus. Met het zingen van het gloednieuwe kinderliedje: de Voorleestrom maak je van het voorleesmoment een nog leukere activiteit. Luister naar de meertalige liedjes van de Voorleestrom. Er is ook bladmuziek beschikbaar. 

Thema's

Bij het voorlezen komen er verschillende dingen kijken die daarop van invloed kunnen zijn. Informatie over een aantal thema's rond voorlezen staat hieronder verder uitgediept.

Leuke boeken voor op de groep